Top
Zmnijesz czcionki Zwiększ czcionki Odwróć kolory obrazków Wysoki kontrast

Zapytanie ofertowe na dostawę analizatora

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej zaprasza do składania ofert na dostawę nowego analizatora  w ramach projektu Zawodowe drogowskazy nr RPLD.11.03.01-10-0015/17 realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe

 

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione poprzez zamieszczenie na stronie :

http://bazakonkurencyjnosci.gov.pl 

 

Numer ogłoszenia 1198565

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

kontakt

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Władysława Stanisława Reymonta
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Reymonta 14

tel./fax (46) 814-46-36

@: zsrrawa@wp.pl