Top
Zmnijesz czcionki Zwiększ czcionki Odwróć kolory obrazków Wysoki kontrast

Projekt "Zawodowe drogowskazy" o numerze RPLD.11.03.01-10-0015/17 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, jakości kształcenia zawodowego, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, realizację szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz poprzez organizację dla uczniów szkoły doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży, dodatkowych zajęć specjalistycznych, kursów i szkoleń.

Technikum logistyczne:

 • wykorzystanie innowacyjnych programów, gier i Excela w logistyce
 • kurs magazyniera
 • operator wózków widłowych

Technikum ekonomiczne:

 • analiza ekonomiczna
 • platforma ZUS
 • obsługa księgowych programów, kas fiskalnych
 • przedstawiciel handlowy
 • pracownik administracyjno-biurowy

Technikum agrobiznesu:

 • VAT w rolnictwie
 • płatności obszarowe
 • wsparcie młodych rolników
 • ubezpieczenia
 • prawo jazdy kategorii T, kombajnisty
 • kurs chemizacji


Grupę docelową projektu stanowią uczniowie Technikum oraz nauczyciele kształcenia zawodowego. Wsparciem objętych zostanie 87 uczniów oraz 6 nauczycieli w terminie od 02.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

Od 14 marca do 31 marca 2018 roku trwa rekrutacja uczestników do projektu "Zawodowe drogowskazy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Od 02 stycznia do 18 stycznia 2019 roku trwa rekrutacja uczestników do II edycji  projektu "Zawodowe drogowskazy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020.

 

REGULAMIN PROJEKTU
ULOTKA PROJEKTU
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE W II EDYCJI

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

 

Warsztaty z księgowości

Technikum Ekonomiczne

Data

Godziny od-do

Liczba godzin

23.05.2018r.

15.15-18.15

3

25.05.2018r.

14.10- 16.10

2

29.05.2018r.

15.15-18.15

3

05.06.2018r.

15.15-18.15

3

06.06.2018r.

15.15-18.15

3

12.06.2018r.

15.15-17.15

2

 

Warsztaty z PUE – Platforma ZUS

Technikum Ekonomiczne

Data

Godziny od-do

Liczba godzin

13.06.2018r.

15.15-18.15

3

 

Kurs ABC firmy

Technikum Ekonomiczne

Data

Godziny od-do

Liczba godzin

18.06.2018r.

15.15-18.15

3

20.06.2018r.

15.15-18.15

3

21.06.2018r.

15.15-18.15

3

26.06.2018r.

8.00- 13.00

5

27.06.2018r.

8.00- 13.00

5

29.06.2018r.

8.00- 13.00

5

 
 

Technikum Logistyczne

Data

Godziny od - do

Liczba godzin

18.06.2018 r.

15.15-18.15

3

20.06.2018 r.

15.15-18.15

3

21.06.2018 r.

15.15-18.15

3

27.06.2018 r.

8.00-13.00

5

28.06.2018 r.

8.00-13.00

5

29.06.2018 r.

8.00-13.00

5

 

Szkolenie BHP

Technikum

Data

Godziny od-do

Liczba godzin

Ekonomiczne

22.06.2018 r .

11.00-19.00

8

Logistyczne

23.06.2018 r.

8.00-16.00

8

Agrobiznesu

19.06.2018 r.

16.30-20.30

4

Agrobiznesu

20.06.2018 r.

15.15-19.15

4

 

 Płatności obszarowe

Technikum Agrobiznesu

Data

Godziny od-do

Liczba godzin

24.05.2018r.

14.10-16.10

2

 

Młody rolnik

Technikum Agrobiznesu

Data

Godziny od-do

Liczba godzin

07.06.2018r.

14.10-16.10

2

 


Harmonogram zajęć dla zawodu technik agrobiznesu  od września do grudnia 2018 r. 

 

Rodzaj zajęć

Data

Godzina od -do

Liczba godzin

Doradztwo zawodowe

zajęcia grupowe – 11 osób

Zajęcia indywidualne

Zajęcia grupowe – 4 osoby

Zajęcia indywidualne

 

06.10.2018r.

 

październik

01.12.2018r.

 

 grudzień

 

08.00 – 16.00

 

 

08.00- 16.00

 

8

 

 

8

Kurs wózki widłowe

 

04.09.2018r.

06.09.2018r.

08.09.2018r.

11.09.2018r.

13.09.2018r.

15.09.2018r.

18.09.2018r.

19.09.2018r.

20.09.2018r.

15.15- 19.15

15.15- 19.15

08.00- 16.00

15.15- 19.15

15.15- 17.15

08.00- 16.00

15.15- 19.15

15.15- 18.15

15.15- 18.15

4

4

8

4

4

8

4

3

3

Prawo jazdy kategorii T – część praktyczna

Listopad / grudzień

 

 

Prawo jazdy kat T część teoretyczna

 

 

20.10.2018r.

27.10.2018r.

3.11.2018r.

10.11.2018r.

08.00- 16.00

08.00- 16.00

08.00- 16.00

08.00- 14.00

8

8

8

6

Kurs kombajnisty

 

           22.09.2018r.

29.09.2018r.

06.10.2018r.

08.00- 16.00

08.00- 16.00

08.00-16.00

8

8

8

Kurs chemizacji

22.11.2018r.

27.11.2018r.

29.11.2018r.

04.12.2018r.

15.15-19.15

15.15-19.15

15.15-18.15

15.15- 18.15

4

4

3

3

Kurs ABC firmy

25.09.2018r.

27.09.2018r.

02.10.2018r.

04.10.2018r.

09.10.2018r

11.10.2018r.

15.15-19.15

15.15-19.15

15.15-19.15

15.15-19.15

15.15-19.15

15.15- 19.15

4

4

4

4

4

4

Kurs VAT w rolnictwie

16.10.2018r.

18.10.2018r.

23.10.2018r.

25.10.2018r.

30.10.2018r.

06.11.2018r.

08.11.2018r.

13.11.2018r.

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-18.15

3

3

3

3

3

3

3

3

 
W dniu 8 i 15 września 2018 r. odwołane są zajęcia z kursu "Operator wózków widłowych". Zajęcia te odbędą się w następujących terminach:
19.09.2018 r.  15.15 - 19.15,  4 godziny
24.09.2018 r. 15.15 - 19.15- 4 godziny
26.09.2018 r. 15.15 - 19.15- 4 godziny
28.09.2018 r. 15.15 - 19.15- 4 godziny
01.10.2018 r. 15.15 - 18.15- 3 godziny
 

W dniu 27 października 2018 r.  odwołane zajęcia na kursie „Operator wózków widłowych”.

Zmieniony harmonogram kursu

Data

Godzina od - do

Liczba godzin

13.10.2018 r.

8.00 -16.00

8

20.10.2018 r.

8.00 -16.00

8

17.11.2018 r.

8.00 -16.00

8

24.11.2018 r.

8.00 -16.00

8

7.12.2018 r.

15.15 – 19.15

4

8.12.2018 r.

8.00 -14.00

6

 

Harmonogram zajęć dla zawodu technik ekonomista od września do grudnia 2018 r.

 

Rodzaj zajęć

Data

Godzina od -do

Liczba godzin

Doradztwo zawodowe

(zajęcia grupowe – 12 osób)

Zajęcia indywidualne

8.09.2018 r.

 

 

 wrzesień

8.00 – 16.00

 

 

8

 

Warsztaty z analizy ekonomicznej

11.09.2018 r.

13.09.2018 r.

15.15 – 18.15

15.15 – 17.15

3

2

Księgowe programy komputerowe

22.09.2018 r.

29.09.2018 r.

8.00 -16.00

8.00 -16.00

8

8

Kurs Pracownik administracyjno – biurowy

            2.10.2018 r

4.10.2018 r.

9.10.2018 r.

11.10.2018 r.

16.10.2018 r.

18.10.2018 r.

23.10.2018 r.

25.10.2018 r.

     15.15 -18.15

15.15 -18.15

15.15 -18.15

15.15 -18.15

15.15 -18.15

15.15 -18.15

15.15 -18.15

15.15 -18.15

                3

3

3

3

3

3

3

3

Kurs Przedstawiciel handlowy

            6.11.2018 r.

8.11.2018 r.

13.11.2018 r.

17.11.2018 r.

         22.11.2018 r.

         27.11.2018 r.

         29.11.2018 r

15.15 -18.15

15.15 –18.15

15.15 -18.15

8.00 - 14.00

    15.15 –18.15

     15.15 -18.15

15.15 –18.15

  

3

3

3

              6

              3

              3

              3

Kurs Obsługa kas fiskalnych

8.12.2018 r.

15.12.2018 r.

8.00 – 15.00

8.00 – 15.00

7

7

 
 

 Harmonogram zajęć dla zawodu technik logistyk od września do grudnia 2018 r.

 

Rodzaj zajęć

Data

Godzina od -do

Liczba godzin

Doradztwo zawodowe

(zajęcia grupowe – 11 osób)

Zajęcia indywidualne

10.11.2018 r.

 

 

 listopad

8.00 – 16.00

 

 

8

 

 

Exel w logistyce

( AS)

04.09.2018 r.

06.09.2018 r.

11.09.2018 r.

13.09.2018 r.

18.09.2018 r.

15.15 – 19.15

15.15 – 19.15

15.15-19.15

15.15- 19.15

15.15- 17.15

4

4

4

4

2

Kurs magazyniera

 

20.09.2018 r.

25.09.2018 r.

27.09.2018 r.

02.10.2018 r.

04.10.2018 r.

09.10.2018 r.

11.10.2018 r.

16.10.2018 r.

18.10.2018 r.

 

15.15- 19.15

15.15 -19.15

15.15 -19.15

15.15 –19.15

15.15- 19.15

15.15- 19.15

15.15-19.15

15.15- 18.15

15.15- 17.15

 

4

4

4

4

4

4

4

3

2

Kurs Wózki widłowe

13.10.2018 r.

20.10.2018 r.

27.10.2018 r.

17.11.2018 r.

24.11.2018 r.

08.12.2018 r.

8.00 -16.00

8.00 -16.00

8.00 -16.00

8.00 -16.00

8.00- 14.00

8.00- 12.00

8

8

8

8

6

4

Wirtualne laboratoria

 

         23.10.2018 r.

25.10.2018 r.

30.10.2018 r.

06.11.2018 r.

08.11.2018 r.

13.11.2018 r.

15.11.2018 r.

20.11.2018 r.

 

15.15 -18.15

15.15 –18.15

15.15 -18.15

15.15-18.15

15.15- 18.15

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-18.15

3

3

3

3

3

3

3

3

Trans Edu

 

27.11.2018 r.

29.11.2018 r.

04.12.2018 r.

06.12.2018 r.

 

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15- 18.15

15.15-18.15

 

3

3

3

3

 
Dnia 6 października 2018 r. dla  III grupy - 11 osób z technikum logistyczne odbędą się zajęcia grupowe z doradztwa edukacyjno - zawodowego.
 
W dniach 27.11.2018 r. - 6.12.2018 r. odwołane zajęcia "Trans edu" z grupą uczniów Technikum logistycznego.
 

  
Warsztaty z księgowości

rozpoczęcie zajęć 23 maja 2018 r. 

Uczestnikami zajęć jest 10 osobowa grupa uczniów z klasy III technikum ekonomicznego.
 
Celem warsztatów jest przygotowanie ucznia do prowadzenia rachunkowości w firmach osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Zajęcia w ramach warsztatów pozwolą uczniom nabyć umiejętności rozliczania działalności gospodarczej podatnika na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych i na zasadach ogólnych w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów.
 

 
 SZKOLENIE  ,, MŁODY ROLNIK ‘’

Celem szkolenia jest ułatwianie wejścia osobom posiadającym odpowiednie umiejętności do sektora rolniczego, wymiana międzypokoleniowa , zwiększenie konkurencyjności gospodarstw rolnych , innowacyjność w zakresie organizacji produkcji , produktu, technologii, udziału w zorganizowanych formach produkcji i sprzedaży .

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA
- Wykład wprowadzający
- dyskusja
TEMATYKA SZKOLENIA
1.Wysokość wsparcia.
2. Wspierane gospodarstwo
3.Wnioskodawca.
4. Urządzanie gospodarstwa.
5. Kierujący gospodarstwem .
6. Zobowiązania beneficjenta.
7. Dokumentacja.
8 Kolejność przyznawania pomocy- kryteria wyboru.
 

 
SZKOLENIE "PŁATNOŚCI OBSZAROWE"

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020.

Główne zagadnienia, które będą omawiane w ramach szkolenia to: jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników, płatności związane z produkcją.
 

 
SZKOLENIE "UBEZPIECZENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM"

odbędzie się w dniach  14 .06.2018 r. i 15.06.2018 r. 

Skierowane jest do uczniów Technikum Agrobiznesu.


Celem szkolenia jest zaznajomienie uczniów z zagrożeniami w gospodarstwie rolnym, z zasadami bezpiecznej pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń rolniczych i z zasadami bezpieczeństwa przy obsłudze zwierząt w gospodarstwie rolnym. Ponadto uczniowie zdobędą aktualne informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych rolników.


 Warsztaty z PUE  -  platforma  ZUS


rozpoczęcie zajęć 13 czerwca 2018 r. 
Uczestnikami zajęć jest 10 osobowa grupa uczniów z klasy III technikum ekonomicznego.

Celem warsztatów jest  praca z platformą PUE  do kontaktów z ZUS –em (stosowanie profilu zaufanego, w szczególności komunikacja z ZUS-em z wykorzystaniem platformy PUE).  Zajęcia w ramach warsztatów pozwolą uczniom nabyć umiejętności  korzystania z formularzy elektronicznych, komunikowania z ZUS np. zakładania konta,  umawianie wizyt, monitorowania konta ubezpieczonego, zobowiązań płatnika.

 


 KURS "ABC FIRMY"

 odbędzie się w dniach od 18.06.2018 r. do 29.06.2018 r.

Jego celem jest zaznajomienie uczniów Technikum Logistycznego i Ekonomicznego z podstawami prawnymi podejmowania działalności gospodarczej.

Uczniowie pozyskają wiedzę na temat dokumentacji rejestracyjnej przy rozpoczynaniu działalności, nauczą się sporządzać dokumentację zgłoszeniową i rozliczeniową do ZUS, poznają możliwe formy opodatkowania przedsiębiorców, nabędą umiejętność sporządzania umów cywilnoprawnych, listy płac, wniosku o kredyt i tabeli kredytowej, będą umieli ustalić wynik finansowy jednostki gospodarczej i bilans oraz poznają elementy biznesplanu.

 


 SZKOLENIE BHP 

odbędzie się dla uczniów Technikum Ekonomicznego, Logistycznego i Agrobiznesu, którzy uczestniczą w stażach w lipcu i sierpniu 2018 r.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy.

 Kurs "Obsługa programu finansowo - księgowego FK - Symfonia" 

odbędzie się w dniach od 28.08.2018 r. do 30.08.2018 r. Celem kursu jest zapoznanie nauczycieli z programem  Symfonia służącym do obsługi finansowo - księgowej podmiotów gospodarczych.

 


Kurs  Operator wózków widłowych

W dniach 04.09.2018 r. - 20.09.2018 r. dla 15 uczniów z technikum agrobiznesu i w dniach 13.10.2018 r. - 8.12.2018 r. dla 12 uczniów technikum logistycznego odbędzie kurs Operatorów wózków widłowych.

Celem kursu jest przygotowanie uczniów do samodzielnego obsługiwania wózków napędzanych w transporcie wewnątrzzakładowym.

Po zakończeniu kursu uczniowie nabędą umiejętności samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka i jego obsługi.     

            


Kurs Excel w logistyce

W dniach 04.09.2018 r. – 18.09.2018 r.  dla 10 uczniów technikum logistycznego odbędzie kurs Excel w logistyce.

Celem kursu jest poznanie funkcji Excela w zarządzaniu zamówieniami, sprzedażą, magazynem, opracowania raportów i analiz, planowania zakupów i zapasów.

Po zakończeniu kursu uczniowie nabędą umiejętności zastosowania programu Excel w logistyce.

 


 Zajęcia z doradztwa zawodowego

W I edycji projektu  odbędą się  zajęcia z doradztwa zawodowego w 4 grupach
- grupa I - 12 osób z technikum ekonomicznego
- grupa II – 11 osób z technikum agrobiznesu
- grupa III – 11 osób z technikum logistycznego
- grupa IV – 11 osób (4 osoby z technikum ekonomicznego, 3 osoby z technikum logistycznego, 4 osoby z technikum agrobiznesu)
Każdy uczestnik projektu będzie brał udział w indywidualnych zajęciach z doradztwa zawodowego w wymiarze 2 godzin na osobę.
W ramach zajęć uczestnicy projektu poznają swoje predyspozycje zawodowe, zaplanują ścieżkę kariery zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami, stworzą dokumenty aplikacyjne.
 
 

Grupa

Data

Godzina od - do

Liczba godzin

I

8.09.2018 r.

8.00 – 16.00

8

II

6.10.2018 r.

8.00 – 16.00

8

III

10.11.2018 r.

8.00 – 16.00

8

IV

1.12.2018 r.

8.00 – 16.00

8Warsztaty z analizy ekonomicznej

Odbędą się 11 i 13 września  2018 r.

Uczestnikami zajęć jest 10 osobowa grupa uczniów z klasy IV technikum ekonomicznego.

Celem warsztatów jest  zapoznanie uczestników z pojęciami statystycznymi wykorzystywanymi w analizach ekonomicznych, tworzenie raportów i zestawień na bazie danych pobranych z programów pakietu Insert. Zajęcia w ramach warsztatów pozwolą uczniom nabyć umiejętności oceny sytuacji finansowej firmy, tworzenia raportów i sprawozdań finansowych.


 Kurs „Kombajnista”

Rozpoczęcie kursu 22 września 2018 r.

Uczestnikami zajęć jest 15 osobowa grupa uczniów z klasy III technikum agrobiznesu.

Celem kursu jest uzyskanie kwalifikacji do obsługi kombajnów.

  


 

Kurs „Magazynier”

Rozpoczęcie kursu 20 września 2018 r.

Uczestnikami zajęć jest 10 osobowa grupa uczniów z klasy III technikum logistycznego.

Celem kursu jest zapoznanie  się przepisami  i normami  prawnymi w zakresie obsługi magazynów, prowadzenie ewidencji/dokumentacji magazynowej, obsługa programów magazynowych.

 


 
Księgowe programy komputerowe

Rozpoczęcie kursu 22 września 2018 r.

Uczestnikami zajęć jest 10 osobowa grupa uczniów z klasy III technikum ekonomicznego.

Celem kursu jest nabycie umiejętności obsługi programu FK Symfonia poprzez między innymi wprowadzanie danych i typowych formularzy księgowych, zakładanie rejestrów VAT, sporządzanie raportów i deklaracji podatkowych.

 


KURS "ABC FIRMY"

odbędzie się w dniach od 25.09.2018 r. do 11.10.2018 r.

Jego celem jest zaznajomienie uczniów Technikum Agrobiznesu z podstawami prawnymi podejmowania działalności gospodarczej.

Uczniowie pozyskają wiedzę na temat dokumentacji rejestracyjnej przy rozpoczynaniu działalności, nauczą się sporządzać dokumentację zgłoszeniową i rozliczeniową do ZUS, poznają możliwe formy opodatkowania przedsiębiorców, nabędą umiejętność sporządzania umów cywilnoprawnych, listy płac, wniosku o kredyt i tabeli kredytowej, będą umieli ustalić wynik finansowy jednostki gospodarczej i bilans oraz poznają elementy biznesplanu.

 


 
KURS "Pracownik administracyjno-biurowy"

odbędzie się w dniach od 2.10.2018 r. do 25.10.2018 r.

Uczestnikami zajęć jest 10 osobowa grupa uczniów Technikum Ekonomicznego.

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z zagadnieniami i aspektami psychologicznymi stosowanymi w pracy biurowej. Kurs pozwoli uczniom zdobyć umiejętności redagowania pism i prowadzenia dokumentacji, obsługi urządzeń biurowych oraz tworzenia pozytywnego wizerunku firmy.

 


Kurs VAT w rolnictwie

Rozpoczęcie kursu 16 października 2018 r.

Uczestnikami zajęć jest 15 osobowa grupa uczniów z klasy III technikum agrobiznesu.

Celem kursu jest pozyskanie wiedzy z zakresu opłacalności przejścia na VAT, rejestracji w zakresie VAT ,dokumentowania sprzedaży dla potrzeb podatku VAT, rozliczeń podatnika z urzędem skarbowym

 


 

Kurs „Prawo jazdy kat. T”

Rozpoczęcie kursu 20 października 2018 r.

Uczestnikami zajęć jest 15 osobowa grupa uczniów z klasy III technikum agrobiznesu.

Celem kursu jest zapoznanie  się przepisami  i normami  prawnymi w zakresie obsługi traktora, nabycie umiejętności kierowania traktorem.

 


 
Wirtualne Laboratoria

Zajęcia specjalistyczne odbędą się w dniach od 23.10. do 20.11.2018 roku.

W zajęciach uczestniczyć będzie 10 osobowa grupa uczniów

z klasy IV Technikum Logistycznego.

To innowacyjna metoda kształcenia przedmiotów zawodowych w oparciu o system informatyczny klasy ERP-Epicor iScala, wykorzystywany w największych firmach logistycznych. To narzędzie opracowane przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu oraz firmę L-Systems, zgodnie z wymogami programów nauczania. Uczniowie mają pierwszy kontakt z oprogramowaniem biznesowym przydatnym w ich późniejszej pracy zawodowej/dalszej edukacji. Uczniowie zdobędą praktyczne umiejętności realizując zadania w wirtualnych przedsiębiorstwach obsługujących moduły: produkcja, magazyn, sprzedaż, łańcuch dostaw, relacje z klientami, kontrola jakości, finanse, analizy i raporty.
 

Kurs  „Przedstawiciel handlowy”

rozpoczęcie zajęć 6 listopada 2018 r. 
Uczestnikami zajęć jest 10 osobowa grupa uczniów z klasy IV technikum ekonomicznego.

Celem kursu jest praktyczne przekazanie wiedzy na temat obsługi klientów, rozmów i negocjacji handlowych. Prezentacja nowoczesnego podejścia marketingowego do obsługi klie nta, jako istotnej części działalności handlowej.
 

KURS CHEMIZACJI

 W dniu 22. 11.2018 r. rozpocznie się kurs chemizacji , w którym uczestniczyć będzie 15 uczniów technikum agrobiznesu.

Celem kursu jest zaznajomienie uczniów ze środkami ochrony roślin , przepisami prawnymi stosowanymi przy zabiegach agrotechnicznych . Ponadto uczniowie poznają techniki zabiegów oraz przepisy BHP  przy stosowaniu środków ochrony roślin. 


Kurs  „Obsługa kas fiskalnych”

rozpoczęcie zajęć 7 grudnia 2018 r. 
Uczestnikami zajęć jest 10 osobowa grupa uczniów z klasy IV technikum ekonomicznego.

 
Celem kursu jest poznanie obowiązków kasjera,zapoznanie się z obsługą kasy fiskalnej, nabycie umiejętności ewidencjonowania sprzedaży z zastosowaniem kas rejestrujących.
 
 

 
 

 Harmonogram zajęć dla zawodu Technik Agrobiznesu na 2019 r.

 

Rodzaj zajęć

Data

Godzina od -do

Liczba godzin

Kurs “ABC firmy”

04.02.2019r.

05.02.2019r.

06.02.2019r.

07.02.2019r

09.02.2019r.

15.15-19.15

15.15-19.15

15.15-19.15

15.15-19.15

08.00-16.00

4

4

4

4

8

Prawo jazdy kat T -część teoretyczna

 

26.02.2019r

28.02.2019r.

02.03.2019r.

05.03.2019r

07.03.2019r.

09.03.2019r.

 

15.15-19.15

15.15-19.15

08.00-16.00

15.15-19.15

15.15-19.15

08.00-16.00

 

4

4

8

4

4

6

Prawo jazdy kategorii T – część praktyczna

Marzec-maj

 

 

Kurs wózki widłowe

 

11.05.2019r.

18.05.2019r.

21.05.2019r.

23.05.2019r.

25.05.2019r.

28.05.2019r.

30.05.2019r.

31.05.2019r.

08.00-16.00

08.00-16.00

15.15-19.15

15.15-19.15

08.00-16.00

15.15-19.15

15.15-19.15

15.15-17.15

8

8

4

4

8

4

4

2

Warsztaty „ Płatności obszarowe”

Warsztaty „ Młody rolnik”

Warsztaty „Ubezpieczenia w gospodarstwie rolnym”

14.05.2019r

16.05.2019r.

17.05.2019r.

18.05.2019r.

15.15-17.15

15.15-17.15

15.15-18.15

08.00-10.00

2

  2

3

 2

Szkolenie BHP

15.06.2019r

08.00-16.00

8

Kurs „VAT w rolnictwie”

03.09.2019r.

05.09.2019r.

07.09.2019r.

10.09.2019r.

12.09.2019r.

15.15-19.15

15.15-19.15

08.00-16.00

15.15-19.15

15.15-19.15

 

4

4

8

4

4

Kurs chemizacji

 

01.10.2019r

03.10.2019r.

08.10.2019r.

10.10.2019r

15.15-19.15

15.15-19.15

15.15-18.15

15.15-18.15

4

4

3

3

Doradztwo edukacyjno -zawodowe

zajęcia grupowe

 

zajęcia indywidualne

09.11.2019r

 

 

Listopad 2019r.

08.00 – 16.00

 

8

 

Harmonogram zajęć dla zawodu technik ekonomista na rok 2019 

Rodzaj zajęć

Data

Godzina od -do

Liczba godzin

Kurs ABC firmy

2.02.2019 r.

5.02.2019 r

7.02.2019 r.

9.02.2019 r.

8.00 – 16.00

15.15 – 19.15

15.15 – 19.15

8.00 – 16.00

8

4

4

8

Warsztaty z księgowości

26.02.2019 r.

28.02.2019 r.

2.03.2019 r.

15.15 – 18.15

15.15 – 17.15

8.00 -16.00

4

4

8

Kurs Przedstawiciel handlowy

05.03. 2019 r.

09.03.2019 r.

12.03.2019 r.

16.03.2019 r.

15.15 -19.15

8.00 –16.00

15.15 -19.15

8.00 –16.00

 

4

8

4

8

 

           

Doradztwo zawodowe

(zajęcia grupowe –  osób)

Zajęcia indywidualne

11.05.2019 r.

 

maj

8.00 – 16.00

 

8

Warsztaty z analizy ekonomicznej

21.05.2019 r.

23.05.2019 r.

15.15 – 18.15

15.15 – 17.15

3

2

Szkolenie BHP

1.06.2019 r.

8.00 – 16.00

8

Warsztaty z PUE – Platforma ZUS

4.06.2019 r.

15.15 -18.15

 

3

Staże zawodowe

lipiec - sierpień

15.15 – 18.15

 

3

Księgowe programy komputerowe

14.09.2019 r.

21.09.2019 r.

8.00 -16.00

8.00 -16.00

8

8

Kurs Pracownik administracyjno – biurowy

1.10.2019 r.

3.10.2019 r.

8.10.2019r

10.10.2019 r.

15.10.2019 r.

17.10.2019 r.

15.15 -19.15

15.15 –19.15

15.15 -19.15

    15.15 –19.15

     15.15 -19.15

15.15 –19.15

4

4

4

              4

              4

4

Kurs Obsługa kas fiskalnych

16.11.2019 r.

23.11.2019 r.

8.00 – 15.00

8.00 – 15.00

7

7

 

 

Harmonogram zajęć dla zawodu technik logistyk na rok 2019

Rodzaj zajęć

Data

Godzina od -do

Liczba godzin

Kurs ABC firmy

2.02.2019 r.

5.02.2019 r

7.02.2019 r.

9.02.2019 r.

8.00 – 16.00

15.15 – 19.15

15.15 – 19.15

8.00 – 16.00

8

4

4

8

Wirtualne Laboratoria

26.02.2019 r.

28.02.2019 r.

05.03.2019 r.

07.03.2019 r.

12.03.2019 r.

14.03.2019 r.

 

 

15.15 – 19.15

15.15 – 19.15

15.15 - 19.15

15.15 - 19.15

15.15 - 19.15

15.15 -19.15

 

 

4

4

4

4

4

4

 

 

Kurs Operator wózków

widłowych

23.02.2019 r.

27.02.2019 r.

01.03. 2019 r.

02.03. 2019 r.

06.03. 2019 r.

08.03.2019 r.

09.03.2019 r.

13.03.2019 r.

8.00-16.00

 15.15-19.15

15.15 –19.15

8.00 -16.00

     15.15 -19.15

15.15-19.15

8.00-16.00

15.15 -17.15

8

4

4

8

4

4

8

2

 

Doradztwo zawodowe

(zajęcia grupowe –  osób)

Zajęcia indywidualne

07.09.2019 r.

05.10.2019 r.

 

Wrzesień/październik

8.00 – 16.00

8.00-16.00

 

8

8

Kurs Magazyniera

14.05.2019 r.

16.05.2019 r.

21.05.2019 r.

23.05.2019 r.

28.05.2019 r.

30.05.2019 r.

04.06.2019 r.

06.06.2019 r.

11.06.2019 r.

 

15.15 – 19.15

15.15 – 19.15

15.15 – 19.15

15.15 – 19.15

15.15 – 19.15

15.15 – 19.15

15.15 – 18.15

15.15 – 18.15

15.15 – 18.15

4

4

4

4

4

4

3

3

3

Szkolenie BHP

08.06.2019 r.

8.00 – 16.00

8

Exel w logistyce

03.09.2019 r.

05.09.2019 r.

10.09.2019 r.

12.09.2019 r.

17.09.2019 r.

15.15 – 19.15

15.15 – 19.15

15.15 – 19.15

15.15 – 19.15

15.15 – 17.15

 

4

4

4

4

2

Trans – Edu ( 1 grupa )

01..10.2019 r.

03.10.2019 r.

08.10.2019 r.

10.10.2019 r.

15.15 – 18.15

15.15 – 18.15

15.15 – 18.15

15.15 – 18 15

3

3

3

3

Trans –Edu ( 2 grupa )

15.10.2019 r.

17.10.2019 r.

22.10.2019 r.

24.10.2019 r.

15.15 – 18.15

15.15 – 18.15

15.15 – 18.15

15.15 – 18.15

3

3

3

3

 


Kurs ABC Firmy

Rozpoczęcie kursu w dniu 2 lutego 2019 r. dla 10  uczniów z technikum ekonomicznego i technikum logistycznego, w dniu 4 lutego 2019 r. dla 5 uczniów z technikum agrobiznesu.
Celem kursu jest zapoznanie uczniów  z podstawami prawnymi podejmowania działalności gospodarczej.
Uczniowie pozyskają wiedzę na temat dokumentacji rejestracyjnej przy rozpoczynaniu działalności, nauczą się sporządzać dokumentację zgłoszeniową i rozliczeniową do ZUS, poznają możliwe formy opodatkowania przedsiębiorców, nabędą umiejętność sporządzania umów cywilnoprawnych, listy płac, wniosku o kredyt i tabeli kredytowej, będą umieli ustalić wynik finansowy jednostki gospodarczej i bilans oraz poznają elementy biznesplanu.
 
 

Warsztaty z księgowości

Rozpoczęcie zajęć 26 lutego 2019 r. dla  10  uczniów z  technikum ekonomicznego.
 
Celem warsztatów jest przygotowanie ucznia do prowadzenia rachunkowości w firmach osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Zajęcia w ramach warsztatów pozwolą uczniom nabyć umiejętności rozliczania działalności gospodarczej podatnika na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych i na zasadach ogólnych w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów.
  

 Wirtualne Laboratoria 

Rozpoczęcie zajęć 26 lutego 2019 roku. dla uczniów z technikum logistycznego. 

 

To innowacyjna metoda kształcenia przedmiotów zawodowych w oparciu o system informatyczny klasy ERP-Epicor iScala, wykorzystywany w największych firmach logistycznych. To narzędzie opracowane przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu oraz firmę L-Systems, zgodnie z wymogami programów nauczania. Uczniowie mają pierwszy kontakt z oprogramowaniem biznesowym przydatnym w ich późniejszej pracy zawodowej/dalszej edukacji. Uczniowie zdobędą praktyczne umiejętności realizując zadania w wirtualnych przedsiębiorstwach obsługujących moduły: produkcja, magazyn, sprzedaż, łańcuch dostaw, relacje z klientami, kontrola jakości, finanse, analizy i raporty.

 


 Kurs „Prawo jazdy kat. T”

 

Rozpoczęcie kursu 26 lutego 2019 r. dla uczniów z technikum agrobiznesu. 
Celem kursu jest zapoznanie  się przepisami  i normami  prawnymi w zakresie obsługi traktora, nabycie umiejętności kierowania traktorem.
 

 Kurs Operator wózków widłowych

 

W dniach 23.02.2019 r. do 13.03.2019 r. odbędzie się kurs Operator  wózków widłowych dla 9 uczniów Technikum Logistycznego. Ponadto ten sam kurs w dniach 11.05.2019 r. do 31.05.2019 r. odbędzie się dla 5 uczniów Technikum Logistycznego i 5 uczniów Technikum Agrobiznesu.
Celem kursu jest przygotowanie uczniów do samodzielnej obsługi wózków wykorzystywanych w transporcie wewnątrzzakładowym.
Po zakończeniu kursu uczniowie nabędą umiejętności samodzielnego prowadzenia wózka i wykorzystania operacji manewrowych osprzętem wózka i jego obsługi.

 


Kurs Przedstawiciel handlowy
 
Zajęcia rozpoczną się 05.03.2019 r. Uczestnikami kursu jest 10 osobowa grupa uczniów  z klasy III Technikum Ekonomicznego.
Celem kursu jest praktyczne przekazanie wiedzy na temat obsługi klientów , rozmów i negocjacji handlowych i prezentacja nowoczesnego podejścia marketingowego do obsługi klienta, jako istotnej części działalności handlowej.
 

 

Szkolenie Płatności obszarowe

W dniu 14.05.2019 r. odbędzie się szkolenie Płatności Obszarowe skierowane do 10 uczniów Technikum Agrobiznesu.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020. Główne zagadnienia poruszane na szkoleniu to: jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników.
 
 

 

Szkolenie Młody Rolnik

W dniu 16.05.2019 r. odbędzie się szkolenie Młody Rolnik skierowane do 10 uczniów Technikum Agrobiznesu.
Celem szkolenia jest ułatwienie wejścia osobom posiadającym odpowiednie umiejętności do sektora rolniczego, wymiana międzypokoleniowa, zwiększenie konkurencyjności gospodarstw rolnych, innowacyjność w zakresie organizacji produkcji, udziału w zorganizowanych formach produkcji i sprzedaży.

 


 

Szkolenie Ubezpieczenia w gospodarstwie rolnym

 
W dniach 17.05.2019 r. i 18.05.2019 r. odbędzie się szkolenie Ubezpieczenia w gospodarstwie rolnym  skierowane do 10 uczniów Technikum Agrobiznesu.
 
Celem szkolenia jest zapoznanie uczniów z zagrożeniami w gospodarstwie rolnym, z zasadami bezpiecznej pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń, przy obsłudze zwierząt w gospodarstwie rolnym. Ponadto uczniowie zdobędą aktualne informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych rolników.
 

 

Warsztaty z PUE- Platforma ZUS.

Warsztaty odbędą się 04.06.2019 r. i są  skierowane są do uczniów Technikum Ekonomicznego.

Celem warsztatów jest praca z platformą PUE do kontaktów z ZUS – em. , stosowanie profilu zaufanego, w szczególności komunikacja z ZUS – em z wykorzystaniem platformy PUE. Zajęcia w ramach warsztatów pozwolą uczniom nabyć umiejętności korzystania z formularza elektronicznego, komunikowania się z ZUS np. zakładanie konta, umawianie wizyt, monitorowanie konta ubezpieczonego.

 


 

Warsztaty z analizy ekonomicznej

Warsztaty odbędą się w dniach 21.05.2019 r. i 23.05.2019 r. i skierowane są do uczniów Technikum Ekonomicznego.
Celem warsztatów jest  zapoznanie uczestników z pojęciami statystycznymi wykorzystywanymi w analizach ekonomicznych, tworzenie raportów i zestawień na bazie danych pobranych z programów pakietu Insert. Zajęcia w ramach warsztatów pozwolą uczniom nabyć umiejętności oceny sytuacji finansowej firmy, tworzenia raportów i sprawozdań finansowych.

 


 

Kurs Magazynier z obsługą skanera i programów magazynowych

 

Rozpoczęcie kursu 14 maja 2019 r.

 

Uczestnikami zajęć jest 10 osobowa grupa uczniów z klasy III technikum logistycznego.

Celem kursu jest zapoznanie  się przepisami  i normami  prawnymi w zakresie obsługi magazynów, prowadzenie ewidencji/dokumentacji magazynowej, obsługa programów magazynowych.

 


 

Szkolenie BHP

 

odbędzie się dla uczniów Technikum Ekonomicznego( 01.06.2019 r. ), Logistycznego (08.06.2019 r.) i Agrobiznesu ( 15.06.2019 r. ), którzy uczestniczą w stażach w lipcu i sierpniu 2019 r.

 

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy.

 

 

 
 

Zajęcia z doradztwa zawodowego

 

W II edycji projektu  odbędą się  zajęcia z doradztwa zawodowego w 4 grupach
 
- grupa I - 13 osób z technikum ekonomicznego
 
- grupa II – 13 osób z technikum logistycznego
 
- grupa III – 13 osób z technikum logistycznego i ekonomicznego
 
- grupa IV – 13 osób (3 osoby z technikum ekonomicznego,  10 osoby z technikum agrobiznesu)
 
Każdy uczestnik projektu będzie brał udział w indywidualnych zajęciach z doradztwa zawodowego w wymiarze 2 godzin na osobę.
 
W ramach zajęć uczestnicy projektu poznają swoje predyspozycje zawodowe, zaplanują ścieżkę kariery zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami, stworzą dokumenty aplikacyjne.
 
 

 

KURS VAT W ROLNICTWIE

 
W dniach 03.09.2019 r. do 12.092019 r. odbędzie się dla 5 osób z Technikum Agrobiznesu kurs Vat w rolnictwie .
 
Celem kursu jest pozyskanie wiedzy z zakresu opłacalności przejścia na VAT , rejestracji w zakresie VAT , dokumentowanie sprzedaży dla potrzeb podatku VAT , rozliczeń podatnika z urzędem skarbowym .

 


 

KURS CHEMIZACJI

 
W dniach 01.10.2019 r. do 10.10.2019 r. odbędzie się dla 5 osób z Technikum Agrobiznesu kurs chemizacji .
 
Celem kursu jest zaznajomienie uczniów ze środkami ochrony roślin , przepisami prawnymi stosowanymi przy zabiegach agrotechnicznych. Ponadto uczniowie poznają techniki zabiegów oraz przepisy BHP przy stosowaniu środków ochrony roślin .

 


 

KSIĘGOWE PROGRAMY KOMPUTEROWE

 
W dniach 14.09.2019 r. do 21.09.2019 r. odbędzie się dla 10 osób z Technikum Ekonomicznego kurs Księgowe programy komputerowe.
 
Celem kursu jest nabycie umiejętności obsługi programu FK Symfonia poprzez między innymi wprowadzanie danych i typowych formularzy księgowych , zakładanie rejestrów VAT, sporządzanie raportów deklaracji podatkowych .

 


 

KURS PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO- BIUROWY

 
W dniach 01.10.2019 r. do 17.10.2019 r. odbędzie się dla 10 osób z Technikum Ekonomicznego kurs Pracownik administracyjno- biurowy .
 
Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z zagadnieniami i aspektami psychologicznymi stosowanymi w pracy biurowej .Kurs pozwoli uczniom zdobyć umiejętność redagowania pism i prowadzenia dokumentacji , obsługi urządzeń biurowych oraz tworzenia pozytywnego wizerunku firmy.

 


 

KURS OBSŁUGA KAS FISKALNYCH

 
W dniach 16.11.2019r. do 23.11 2019 r. odbędzie się dla 10 osób z Technikum Ekonomicznego kurs Obsługi kas fiskalnych .
 
Celem kursu jest poznanie obowiązków kasjera , zapoznanie się z obsługą kasy fiskalnej , nabycie umiejętności ewidencjonowania sprzedaży z zastosowaniem kas rejestrujących.

 


 

KURS EXCEL W LOGISTYCE

 
W dniach 03.09.2019 r. do 17 .09.2019 r. odbędzie się dla 10 osób z Technikum Logistycznego kurs Exel w logistyce .
 
Celem kursu jest poznanie funkcji Exela w zarządzaniu zamówieniami, sprzedażą, magazynem , opracowania raportów i analiz , planowania zakupów i zapasów.
 
Po zakończeniu kursu uczniowie nabędą umiejętności zastosowania Exel w logistyce.
 

 

Gra Trans Edu

 

Zajęcia specjalistyczne odbędą się w dniach 1-8.10.2019 roku

oraz 10-17.10 2019 roku.

W zajęciach uczestniczyć będzie 20 uczniów

z klasy IV Technikum Logistycznego podzielonych na 2 grupy.

Aplikacja TransEdu to wierne odzwierciedlenie giełdy transportowej, przygotowane w formie gry. Giełda transportowa to jedno z najważniejszych narzędzi pracy w logistyce. Uczniowie wcielą się w rolę przewoźnika drogowego, który dla swojej floty ciężarówek musi zawrzeć opłacalne transakcje biznesowe. Ta zdobyta praktyczna wiedza przygotuje uczniów do wejścia na rynek pracy w branży TSL.

 


 
 

 

 

kontakt

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Władysława Stanisława Reymonta
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Reymonta 14

tel./fax (46) 814-46-36

@: zsrrawa@wp.pl