Top
Zmnijesz czcionki Zwiększ czcionki Odwróć kolory obrazków Wysoki kontrast

projekt finansowan ue 


Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. W. St. Reymonta w Rawie Mazowieckiej realizuje projekt pn. „Reymont z Erasmusem” o numerze  2021-1-PL01-KA122-SCH-000015008 w ramach programu Erasmus + sektor Edukacja szkolna, Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej

Beneficjent projektu: Powiat Rawski
Czas trwania projektu: 01.12.2021 r. – 30.11.2022 r.
Dofinansowania projektu z UE: 54.436 EUR
Grupę docelową projektu stanowią uczniowie Liceum.

Celami projektu są: kształtowanie postawy przedsiębiorczej wśród uczniów liceum, podniesienie umiejętności i kompetencji społecznych i międzyludzkich uczniów, podniesienie kompetencji językowych i przełamanie bariery komunikowania się w języku angielskim przez uczniów, zdobycie doświadczenia zawodowego uczniów liceum w środowisku międzynarodowym.

Program mobilności uczniowie będą realizować podczas 2 tygodniowego pobytu we Włoszech.
Przygotowanie uczestników do wyjazdu będzie obejmować:

- spotkania organizacyjne

- przygotowanie kulturowe

- przygotowanie językowe

- przygotowanie pedagogiczne.

W dniach 01.12.2021r–15.12.2021r trwa rekrutacja do projektu uczniów klas drugich Liceum.

Regulamin rekrutacji - pobierz

Regulamin mobilności - pobierz

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Lista osób zakwalifikowanych do projektu - pobierz

Lista rezerwowa do projektu - pobierz

kontakt

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Władysława Stanisława Reymonta
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Reymonta 14

tel./fax (46) 814-46-36

@: zsrrawa@wp.pl