Top
Zmnijesz czcionki Zwiększ czcionki Odwróć kolory obrazków Wysoki kontrast

zajecia

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Tytuł projektu: Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces.

Nr RPLD. 11.03.01 - IZ.00-10-001/19

Okres realizacji: 01.09.2020 - 31.08.2022

Całkowita wartość projektu: 1 037 221,80 zł

Kwota dofinansowania: 933 499, 62 zł

Cel projektu: dostosowanie w terminie od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r. we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno gospodarczego, kierunków kształcenia zawodowego w ZSP im. W.S.Reymonta w Rawie Mazowieckiej do regionalnego rynku pracy, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 73 uczniów przyszłych absolwentów szkoły, poprzez adaptację i doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, realizację szkoleń/studiów podyplomowych dla 6 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz poprzez organizację dla uczniów staży, dodatkowych zajęć specjalistycznych, kursów i szkoleń.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu z zasadami rekrutacji - pobierz

Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela - pobierz

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia - pobierz

Załącznik nr 2 do formularza rekrutacyjnego (zgoda na przetwarzanie danych osobowych) - pobierz

Oświadczenie uczestnika projektu - pobierz

Deklaracja uczestnictwa (dla osoby niepełnoletniej) - pobierz

Deklaracja uczestnictwa (dla osoby pełnoletniej) - pobierz

Lista osób zakwalifikowanych (1 edycja) - pobierz

Lista osób zakwalifikowanych (2 edycja) - pobierz

 

Harmonogram zajęć - I edycja:

Zadanie 1:

Kurs magazyniera - pobierz

Matematyka w logistyce - pobierz

Zadanie 2:

Excel w logistyce - pobierz

Zadanie 3:

Warsztaty z księgowości - pobierz

Symfonia w praktyce - pobierz

Warsztaty ekonomiczne - pobierz

Zadanie 4:

Rachunkowość finansowa - pobierz

Programy komputerowe w pracy biurowej - pobierz

Przedstawiciel handlowy - pobierz

Zadanie 5:

Kurs prawa jazdy kat. T:

zajęcia teoretyczne - pobierz

zajęcia praktyczne - pobierz

Szkolenie VAT w rolnictwie - pobierz 

Zadanie 6:

Kurs operatora wózków widłowych:

grupa I - technik agrobiznesu - pobierz

grupa II - technik logistyk - pobierz

ABC firmy:

grupa I - technik agrobiznesu - pobierz 

grupa II - technik logistyk - pobierz 

grupa III - technik ekonomista - pobierz

Język angielski biznesowy - pobierz

Zadanie 8:

Szkolenie dla nauczycieli - grupa 1 - pobierz

Szkolenie dla nauczycieli - grupa 2 - pobierz

 

 

Harmonogram zajęć - II edycja:

Zadanie 1:

Kurs magazyniera - pobierz

Matematyka w logistyce - pobierz

Zadanie 2:

Excel w logistyce - pobierz

Kurs prawa jazdy kat. B:

zajęcia teoretyczne - (dla 7 osób) pobierz

                             - (dla 3 osób) pobierz

Zadanie 3:

Warsztaty z księgowości - pobierz

Symfonia w praktyce - pobierz

Warsztaty ekonomiczne - pobierz

Zadanie 4:

Rachunkowość finansowa - pobierz

Programy komputerowe w pracy biurowej - pobierz

Przedstawiciel handlowy -  pobierz

Zadanie 5:

Kurs prawa jazdy kat. T:

zajęcia teoretyczne 

zajęcia praktyczne

Szkolenie VAT w rolnictwie - pobierz

Zadanie 6:

Kurs operatora wózków widłowych:

grupa I - technik agrobiznesu - pobierz

grupa II - technik logistyk - pobierz

ABC firmy:

grupa IV - technik logistyk - pobierz

grupa V - technik agrobiznesu - pobierz

grupa VI - technik ekonomista - pobierz

Język angielski biznesowy - pobierz

 

 

 

kontakt

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Władysława Stanisława Reymonta
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Reymonta 14

tel./fax (46) 814-46-36

@: zsrrawa@wp.pl