Top
Zmnijesz czcionki Zwiększ czcionki Odwróć kolory obrazków Wysoki kontrast

projekt finansowan ue 


Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. W. St. Reymonta w Rawie Mazowieckiej realizuje projekt o numerze 2021-1-PL01-KA121-VET-000008869 w ramach akredytacji w programie Erasmus + sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1.Mobilność edukacyjna.

 Beneficjent projektu: Powiat Rawski

Czas trwania akredytacji: 01.09.2021 r. – 30.11.2022 r.

 Dofinansowanie projektu z UE w I roku: 73.419,00 EUR

 Grupę docelową projektu stanowią uczniowie klas III i IV Technikum i nauczyciele kształcenia zawodowego.

 Celami projektu są:

·       zdobycie doświadczenia zawodowego nauczycieli i uczniów technikum w środowisku międzynarodowym

·       nabycie przez uczniów i nauczycieli praktycznych umiejętności wymaganych w nauczanych zawodach na międzynarodowym rynku pracy

·       podniesienie umiejętności i kompetencji społecznych i międzyludzkich uczniów i nauczycieli

·       podniesienie kompetencji językowych i przełamanie bariery komunikowania się w języku angielskim w miejscu pracy i prywatnie przez uczniów i nauczycieli

·       podniesienie wyników w nauce z przedmiotów zawodowych i języka angielskiego wśród uczniów technikum

W ramach projektu uczniowie odbędą 2 tygodniowe zajęcia praktyczne/2 tygodniową praktykę zagraniczną.

Nauczyciele będą zdobywać doświadczenie zawodowe poprzez udział w różnych formach szkolenia i doskonalenia zawodowego.

W dniach 29.11.2021r – 10.12.2021r. trwa rekrutacja do I edycji projektu uczniów klas trzecich Technikum na podbudowie gimnazjum i nauczycieli kształcenia zawodowego.

Regulamin zagranicznej mobilności zawodowej - pobierz .pdf

Regulamin rekrutacji - pobierz .pdf

Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela - pobierz .pdf

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia - pobierz .pdf

Lista zakwalifikowanych - pobierz

Lista rezerwowa - pobierz

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. W. St. Reymonta w Rawie Mazowieckiej realizuje projekt o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000062809 w ramach akredytacji w programie Erasmus + sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1.Mobilność edukacyjna.

Beneficjent projektu: Powiat Rawski

Czas trwania akredytacji: 01.06.2022 r. – 31.08.2023 r.

Dofinansowanie projektu z UE w II roku: 57.155,00 EUR

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie klas III Technikum i nauczyciele kształcenia zawodowego.

W dniach 14.06.2022r – 28.06.2022r. trwa rekrutacja na II rok akredytacji uczniów klas trzecich Technikum i nauczycieli kształcenia zawodowego.

W dniach 28.11.2022r – 09.12.2022r. trwa rekrutacja na II rok akredytacji w drugiej edycji uczniów klas trzecich Technikum.

Regulamin zagranicznej mobilności zawodowej - pobierz .pdf

Regulamin rekrutacji - pobierz .pdf

Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela - pobierz .pdf

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia - pobierz .pdf

Lista zakwalifikowanych I edycja – pobierz pdf

Lista rezerwowa I edycja – pobierz pdf

Lista zakwalifikowanych II edycja – pobierz pdf

Lista rezerwowa II edycja – pobierz pdf

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. W. St. Reymonta w Rawie Mazowieckiej realizuje projekt o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000128435 w ramach akredytacji w programie Erasmus + sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1.Mobilność edukacyjna.


Beneficjent projektu: Powiat Rawski

Czas trwania akredytacji: 01.06.2023 r. – 31.08.2024 r.

Dofinansowanie projektu z UE w III roku: 55.362,00 EUR

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie klas III i IV Technikum i nauczyciele kształcenia zawodowego.

W dniach 25.09.2023r – 06.10.2023r. trwa rekrutacja na III rok akredytacji w I edycji dla uczniów klas czwartych Technikum i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz w drugiej edycji dla uczniów klas trzecich Technikum.

Regulamin zagranicznej mobilności zawodowej - pobierz .pdf

Regulamin rekrutacji - pobierz .pdf

Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela - pobierz .pdf

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia - pobierz .pdf

Lista zakwalifikowanych I edycja - pobierz .pdf

Lista rezerwowa I edycja - pobierz .pdf

Lista zakwalifikowanych II edycja - pobierz .pdf

Lista rezerwowa II edycja - pobierz .pdf

kontakt

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Władysława Stanisława Reymonta
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Reymonta 14

tel./fax (46) 814-46-36

@: zsrrawa@wp.pl