Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszą przyszłość

Projekt nr RPLD.11.01.02-10-0026/18 pn. „Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszą przyszłość”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

 Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2020 r.

 

Regulamin projektu z zasadami rekrutacji

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia

Załącznik nr 2 do formularza rekrutacyjnego - zgoda na przetwarzanie danych osobowych