Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszą przyszłość

Projekt nr RPLD.11.01.02-10-0026/18 pn. „Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszą przyszłość”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

 Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2020 r.

 

Regulamin projektu z zasadami rekrutacji

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia

Załącznik nr 2 do formularza rekrutacyjnego - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie uczestnika projektu

 

Lista osób zakwalifikowanych do projektu

 

Harmonogram zajęć:

Zadanie 2: Zajęcia dodatkowe z przedsiębiorczości

Zadanie 3: Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do matury

Zadanie 4: Zajęcia z matematyki przygotowujące do matury 

Zadanie 5: Zajęcia z fizyki przygotowujące do matury i kółko zainteresowań

Zadanie 6: Zajęcia z chemii przygotowujące do matury i kółko zainteresowań

Zadanie 7: Koło geograficzne

Zadanie 8: Koło biologiczne

Zadanie 9: Zajęcia z informatyki przygotowujące do matury

 

Harmonogram zajęć:

Zadanie 5: Koło zainteresowań z fizyki