WSPÓŁPRACA POLSKO-NIEMIECKA

Współpraca z zagranicą

 

ZSP prowadzi owocną współpracę z Niemcami – Bawaria

Koordynatorzy współpracy ze strony niemieckiej: Hermann Kunz i Ernst Klemm

Koordynator ze strony polskiej – Krystyna Gajewska

Współpracę wspiera dyrektor szkoły Andrzej Romańczuk

Szkoła otrzymuje finansowe wsparcie z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Współpraca trwa nieprzerwanie 10 lat.

W ciągu 10 lat współ pracy wyjechało do Niemiec 200 uczniów naszej szkoły i 20 nauczycieli uczestniczyło w wymianie. Uczniowie i nauczyciele uczestniczący w programach zwiedzili całą Bawarię w tym: Augsburg , Monachium, Ulm, Gunzburg, Rein, Alpy. Uczestniczyli w wyjazdach do Austrii – Salzburg. W trakcie realizacji programów zwiedzili szkoły, zapoznali się z systemem kształcenia dzieci i młodzieży, urzędy pracy, byli zapraszani przez burmistrzów. Młodzież uczestnićząca w wymianie nie ma wątpliwości, . że należy budować spalarnie śmieci, i że one mogą funkcjonować w miastach bez szkody dla ich mieszkańców Uczestnicy programów zapoznali się z opieką nad ludźmi starszymi i inwalidami. Zapoznali się z tradycjami kulinarnymi Niemcow,

Podziwiali postęp gospodarczy naszego sąsiada, elektrownie atomowe, wiatrowe, autostrady, i wszechobecną czystość.

Inne wymierne skutki to dofinansowanie budowy nowego skrzydła szkoły, poznawanie kultury naszego sąsiada, propagowanie kultury polskiej, likwidowanie stereotypów, które jak wiadomo trwają dłużej aniżeli ludzie, którzy je tworzą. Młodzież miała okazję poznawać kraje UE jeszcze przed jej rozszerzeniem. Wstąpienie Polski do UE zbiegło się z wyjazdem grupy Polskiej do Niemiec.

 

My również potrafimy zainteresować niemieckiego obywatela kulturą polską, naszymi tradycjami, zbytkami, przyrodą i gościnnością.

Niemieccy goście zwiedzili: Rawę Maz, Warszawę, Łódź, TomaszówMaz, Kraków, Częstochowę, Kielce, Łowicz, Nieborów, Arkadię, Sromów,
Trudno wymienić wszystkie zajęcia, jednak niektóre zasługują na szczególną uwagę np. polska młodzież zaprosiła do domów rodzinnych niemieckich kolegów w okresie świąt Wielkiej Nocy.

W trakcie realizacji programu w Polsce do współpracy zapraszamy klub sportowy,, Mazovia,,

Dzięki pracownikom biura promocji Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta nasi goście wyjeżdżają z pamiątkami z Rawy.

To wielkie przedsięwzięcie możliwe jest dzięki wsparciu finansowemu Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży, zaangażowaniu nauczycieli, wychowawców internatu, rodziców i sponsorów. W trakcie realizacji programów w Polsce zaangażowani są nauczyciele jęz. obcych, wychowawcy internatu i nauczyciele w-f. Młodzież niemiecka jest kwaterowana w internacie szkoły. Ze względu na trudności lokalowe w okresie jesienno – zimowym, grupy niemieckie są przyjmowane wiosną. Czasami trzeba poświęcić swój wolny czas w okresie świątecznym. Możemy liczyć wtedy na pomoc nauczycieli i rodziców.

 

Kierownik internatu

Krystyna Gajewska