10 lat współpracy polsko niemieckiej

 „Jednoczymy młodzież Europy”

10 lat współpracy polsko-niemieckiej

27 mają 2009r., godz. 11.00 Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej

 

Od 10 lat Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.W.S.Reymonta w Rawie Maz.
prowadzi owocną współpracę z Niemcami -Bawaria.

W ramach wymiany corocznie wyjeżdża młodzież z rawskiego ZSP z
opiekunami do Augsburga i również młodzież niemiecka przyjeżdża do Rawy.
Jej wymierne skutki to też dofinansowanie budowy nowego skrzydła szkoły,
poznawanie kultury naszego sąsiada, propagowanie kultury polskiej.
Likwidowanie stereotypów, które jak wiadomo trwają dłużej aniżeli
ludzie, którzy je tworzyli.
W ciągu 10 lat współpracy wyjechało do Niemiec 200 uczniów i 20
nauczycieli uczestniczyło w wymianie.

27 maja 2009 roku ( o godz.11.00 w MDK w Rawie Maz.)
odbędą się uroczystości jubileuszowe związane z powyższą współpracą, pod
patronatem Starostwa Powiatowego. Wezmą w nich udział: goście z Niemiec,
władze Kuratorium, przedstawiciele Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, Rada Rodziców, nauczyciele i młodzież.
Goście kolejny raz będą uczestniczyć w imprezach w czasie obchodów Dni
Rawy, skorzystają z wycieczek i imprez okolicznościowych.
Koordynatorami ze strony niemieckiej są: Herman Kunz i Ernst Klemm
Koordynator ze strony polskiej: Krystyna Gajewska (kierownik internatu i nauczyciel ZSP)
Współpracę wspiera dyrektor szkoły - p.Andrzej Romańczuk
Szkoła otrzymuje finansowe i merytoryczne wsparcie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie.