Viva Italia!

 

 

 

Zespół Szkół Ponadgminazjalnych im. Władysława Stanisława   Reymonta w Rawie Mazowieckiej realizuje projekt pt. „Viva Italia!” nr 2019-1-PMU-1010, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów

 

 

Czas trwania projektu: 01.09.2019 r. – 31.08.2020 r.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 182.694,00 PLN

 

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie Liceum.

 

Celem głównym projektu jest  rozwój kompetencji kluczowych 36 uczniów klasy II i III liceum ogólnokształcącego poprzez wyjazd zagraniczny.

 

W ramach projektu uczniowie odbędą 5 dniowy pobyt we Włoszech.

 

Przygotowanie uczestników do wyjazdu będzie obejmować:

- spotkania organizacyjne

- przygotowanie kulturowe

- przygotowanie językowe

- przygotowanie pedagogiczne

- warsztaty teatralne..

 

W dniach  3-13  września  2019 r. trwa rekrutacja do projektu uczniów klas trzecich Liceum.

Do dniach 9-20 grudnia  2019 r. trwa rekrutacja do projektu uczniów klas drugich Liceum.

 

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

 

Formularz zgłoszeniowy