Projekt "Zawodowe drogowskazy"

o numerze RPLD-11.03.01-IZ.00-10-001/17 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, jakości kształcenia zawodowego, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, realizację szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz poprzez organizację dla uczniów szkoły doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży, dodatkowych zajęć specjalistycznych, kursów i szkoleń.

Technikum logistyczne:

 • wykorzystanie innowacyjnych programów, gier i Excela w logistyce
 • kurs magazyniera
 • operator wózków widłowych

Technikum ekonomiczne:

 • analiza ekonomiczna
 • platforma ZUS
 • obsługa księgowych programów, kas fiskalnych
 • przedstawiciel handlowy
 • pracownik administracyjno-biurowy

Technikum agrobiznesu:

 • VAT w rolnictwie
 • płatności obszarowe
 • wsparcie młodych rolników
 • ubezpieczenia
 • prawo jazdy kategorii T, kombajnisty
 • kurs chemizacji


Grupę docelową projektu stanowią uczniowie Technikum oraz nauczyciele kształcenia zawodowego. Wsparciem objętych zostanie 87 uczniów oraz 6 nauczycieli w terminie od 02.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

 

Od 14 marca do 31 marca 2018 roku
trwa rekrutacja uczestników do projektu "Zawodowe drogowskazy",
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020.

 

 

 

Od 02 stycznia do 18 stycznia 2019 roku 
trwa rekrutacja uczestników do II edycji  projektu "Zawodowe drogowskazy",
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020.

 

REGULAMIN PROJEKTU
ULOTKA PROJEKTU
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE W II EDYCJIDOKUMENTY DO POBRANIA:

 


 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

 

Warsztaty z księgowości

Technikum Ekonomiczne

Data

Godziny od-do

Liczba godzin

23.05.2018r.

15.15-18.15

3

25.05.2018r.

14.10- 16.10

2

29.05.2018r.

15.15-18.15

3

05.06.2018r.

15.15-18.15

3

06.06.2018r.

15.15-18.15

3

12.06.2018r.

15.15-17.15

2

 

Warsztaty z PUE – Platforma ZUS

Technikum Ekonomiczne

Data

Godziny od-do

Liczba godzin

13.06.2018r.

15.15-18.15

3

 

Kurs ABC firmy

Technikum Ekonomiczne

Data

Godziny od-do

Liczba godzin

18.06.2018r.

15.15-18.15

3

20.06.2018r.

15.15-18.15

3

21.06.2018r.

15.15-18.15

3

26.06.2018r.

8.00- 13.00

5

27.06.2018r.

8.00- 13.00

5

29.06.2018r.

8.00- 13.00

5

 

 

Technikum Logistyczne

Data

Godziny od - do

Liczba godzin

18.06.2018 r.

15.15-18.15

3

20.06.2018 r.

15.15-18.15

3

21.06.2018 r.

15.15-18.15

3

27.06.2018 r.

8.00-13.00

5

28.06.2018 r.

8.00-13.00

5

29.06.2018 r.

8.00-13.00

5

 

Szkolenie BHP

Technikum

Data

Godziny od-do

Liczba godzin

Ekonomiczne

22.06.2018 r .

11.00-19.00

8

Logistyczne

23.06.2018 r.

8.00-16.00

8

Agrobiznesu

19.06.2018 r.

16.30-20.30

4

Agrobiznesu

20.06.2018 r.

15.15-19.15

4

 

 Płatności obszarowe

Technikum Agrobiznesu

Data

Godziny od-do

Liczba godzin

24.05.2018r.

14.10-16.10

2

 

Młody rolnik

Technikum Agrobiznesu

Data

Godziny od-do

Liczba godzin

07.06.2018r.

14.10-16.10

2


Harmonogram zajęć dla zawodu technik agrobiznesu

od września do grudnia 2018 r. 

 

Rodzaj zajęć

Data

Godzina od -do

Liczba godzin

Doradztwo zawodowe

zajęcia grupowe – 11 osób

Zajęcia indywidualne

Zajęcia grupowe – 4 osoby

Zajęcia indywidualne

 

06.10.2018r.

 

październik

01.12.2018r.

 

 grudzień

 

08.00 – 16.00

 

 

08.00- 16.00

 

8

 

 

8

Kurs wózki widłowe

 

04.09.2018r.

06.09.2018r.

08.09.2018r.

11.09.2018r.

13.09.2018r.

15.09.2018r.

18.09.2018r.

19.09.2018r.

20.09.2018r.

15.15- 19.15

15.15- 19.15

08.00- 16.00

15.15- 19.15

15.15- 17.15

08.00- 16.00

15.15- 19.15

15.15- 18.15

15.15- 18.15

4

4

8

4

4

8

4

3

3

Prawo jazdy kategorii T – część praktyczna

Listopad / grudzień

 

 

Prawo jazdy kat T część teoretyczna

 

 

20.10.2018r.

27.10.2018r.

3.11.2018r.

10.11.2018r.

08.00- 16.00

08.00- 16.00

08.00- 16.00

08.00- 14.00

8

8

8

6

Kurs kombajnisty

 

           22.09.2018r.

29.09.2018r.

06.10.2018r.

08.00- 16.00

08.00- 16.00

08.00-16.00

8

8

8

Kurs chemizacji

 

 

22.11.2018r.

27.11.2018r.

29.11.2018r.

04.12.2018r.

15.15-19.15

15.15-19.15

15.15-18.15

15.15- 18.15

4

4

3

3

Kurs ABC firmy

25.09.2018r.

27.09.2018r.

02.10.2018r.

04.10.2018r.

09.10.2018r

11.10.2018r.

15.15-19.15

15.15-19.15

15.15-19.15

15.15-19.15

15.15-19.15

15.15- 19.15

4

4

4

4

4

4

Kurs VAT w rolnictwie

16.10.2018r.

18.10.2018r.

23.10.2018r.

25.10.2018r.

30.10.2018r.

06.11.2018r.

08.11.2018r.

13.11.2018r.

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-18.15

3

3

3

3

3

3

3

3

 

W dniu 8 i 15 września 2018 r. odwołane są zajęcia z kursu "Operator wózków widłowych". Zajęcia te odbędą się w następujących terminach:

19.09.2018 r.  15.15 - 19.15,  4 godziny

24.09.2018 r. 15.15 - 19.15- 4 godziny

26.09.2018 r. 15.15 - 19.15- 4 godziny

28.09.2018 r. 15.15 - 19.15- 4 godziny

01.10.2018 r. 15.15 - 18.15- 3 godziny

 

W dniu 27 października 2018 r.  odwołane zajęcia na kursie „Operator wózków widłowych”.

Zmieniony harmonogram kursu

Data

Godzina od - do

Liczba godzin

13.10.2018 r.

8.00 -16.00

8

20.10.2018 r.

8.00 -16.00

8

17.11.2018 r.

8.00 -16.00

8

24.11.2018 r.

8.00 -16.00

8

7.12.2018 r.

15.15 – 19.15

4

8.12.2018 r.

8.00 -14.00

6

 

Harmonogram zajęć dla zawodu technik ekonomista

od września do grudnia 2018 r.

 

Rodzaj zajęć

Data

Godzina od -do

Liczba godzin

Doradztwo zawodowe

(zajęcia grupowe – 12 osób)

Zajęcia indywidualne

8.09.2018 r.

 

 

 wrzesień

8.00 – 16.00

 

 

8

 

Warsztaty z analizy ekonomicznej

11.09.2018 r.

13.09.2018 r.

15.15 – 18.15

15.15 – 17.15

3

2

Księgowe programy komputerowe

22.09.2018 r.

29.09.2018 r.

8.00 -16.00

8.00 -16.00

8

8

Kurs Pracownik administracyjno – biurowy

            2.10.2018 r

4.10.2018 r.

9.10.2018 r.

11.10.2018 r.

16.10.2018 r.

18.10.2018 r.

23.10.2018 r.

25.10.2018 r.

     15.15 -18.15

15.15 -18.15

15.15 -18.15

15.15 -18.15

15.15 -18.15

15.15 -18.15

15.15 -18.15

15.15 -18.15

                3

3

3

3

3

3

3

3

Kurs Przedstawiciel handlowy

            6.11.2018 r.

8.11.2018 r.

13.11.2018 r.

17.11.2018 r.

         22.11.2018 r.

         27.11.2018 r.

         29.11.2018 r

15.15 -18.15

15.15 –18.15

15.15 -18.15

8.00 - 14.00

    15.15 –18.15

     15.15 -18.15

15.15 –18.15

  

3

3

3

              6

              3

              3

              3

Kurs Obsługa kas fiskalnych

8.12.2018 r.

15.12.2018 r.

8.00 – 15.00

8.00 – 15.00

7

7

 

 

 Harmonogram zajęć dla zawodu technik logistyk 

od września do grudnia 2018 r.

 

Rodzaj zajęć

Data

Godzina od -do

Liczba godzin

Doradztwo zawodowe

(zajęcia grupowe – 11 osób)

Zajęcia indywidualne

10.11.2018 r.

 

 

 listopad

8.00 – 16.00

 

 

8

 

 

Exel w logistyce

( AS)

04.09.2018 r.

06.09.2018 r.

11.09.2018 r.

13.09.2018 r.

18.09.2018 r.

15.15 – 19.15

15.15 – 19.15

15.15-19.15

15.15- 19.15

15.15- 17.15

4

4

4

4

2

Kurs magazyniera

 

20.09.2018 r.

25.09.2018 r.

27.09.2018 r.

02.10.2018 r.

04.10.2018 r.

09.10.2018 r.

11.10.2018 r.

16.10.2018 r.

18.10.2018 r.

 

15.15- 19.15

15.15 -19.15

15.15 -19.15

15.15 –19.15

15.15- 19.15

15.15- 19.15

15.15-19.15

15.15- 18.15

15.15- 17.15

 

4

4

4

4

4

4

4

3

2

Kurs Wózki widłowe

13.10.2018 r.

20.10.2018 r.

27.10.2018 r.

17.11.2018 r.

24.11.2018 r.

08.12.2018 r.

8.00 -16.00

8.00 -16.00

8.00 -16.00

8.00 -16.00

8.00- 14.00

8.00- 12.00

8

8

8

8

6

4

Wirtualne laboratoria

 

         23.10.2018 r.

25.10.2018 r.

30.10.2018 r.

06.11.2018 r.

08.11.2018 r.

13.11.2018 r.

15.11.2018 r.

20.11.2018 r.

 

15.15 -18.15

15.15 –18.15

15.15 -18.15

15.15-18.15

15.15- 18.15

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15-18.15

3

3

3

3

3

3

3

3

Trans Edu

 

27.11.2018 r.

29.11.2018 r.

04.12.2018 r.

06.12.2018 r.

 

15.15-18.15

15.15-18.15

15.15- 18.15

15.15-18.15

 

3

3

3

3

 

Dnia 6 października 2018 r. dla  III grupy - 11 osób z technikum logistyczne odbędą się zajęcia grupowe z doradztwa edukacyjno - zawodowego.

 

W dniach 27.11.2018 r. - 6.12.2018 r. odwołane zajęcia "Trans edu" z grupą uczniów Technikum logistycznego.

 


 

 

Warsztaty z księgowości

rozpoczęcie zajęć 23 maja 2018 r.
Uczestnikami zajęć jest 10 osobowa grupa uczniów z klasy III technikum ekonomicznego.

 

Celem warsztatów jest przygotowanie ucznia do prowadzenia rachunkowości w firmach osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Zajęcia w ramach warsztatów pozwolą uczniom nabyć umiejętności rozliczania działalności gospodarczej podatnika na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych i na zasadach ogólnych w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów.

 


 

 SZKOLENIE  ,, MŁODY ROLNIK ‘’

Celem szkolenia jest ułatwianie wejścia osobom posiadającym odpowiednie umiejętności do sektora rolniczego, wymiana międzypokoleniowa , zwiększenie konkurencyjności gospodarstw rolnych , innowacyjność w zakresie organizacji produkcji , produktu, technologii, udziału w zorganizowanych formach produkcji i sprzedaży .

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA

- Wykład wprowadzający

- dyskusja

TEMATYKA SZKOLENIA

1.Wysokość wsparcia.

2. Wspierane gospodarstwo

3.Wnioskodawca.

4. Urządzanie gospodarstwa.

5. Kierujący gospodarstwem .

6. Zobowiązania beneficjenta.

7. Dokumentacja.

8 Kolejność przyznawania pomocy- kryteria wyboru.

 


 

SZKOLENIE "PŁATNOŚCI OBSZAROWE"

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020.

Główne zagadnienia, które będą omawiane w ramach szkolenia to: jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników, płatności związane z produkcją.

 


 SZKOLENIE "UBEZPIECZENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM"

odbędzie się w dniach  14 .06.2018 r. i 15.06.2018 r

Skierowane jest do uczniów Technikum Agrobiznesu.


Celem szkolenia jest zaznajomienie uczniów z zagrożeniami w gospodarstwie rolnym, z zasadami bezpiecznej pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń rolniczych i z zasadami bezpieczeństwa przy obsłudze zwierząt w gospodarstwie rolnym. Ponadto uczniowie zdobędą aktualne informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych rolników.


 

Warsztaty z PUE  -  platforma  ZUS


rozpoczęcie zajęć 13 czerwca 2018 r
Uczestnikami zajęć jest 10 osobowa grupa uczniów z klasy III technikum ekonomicznego.

Celem warsztatów jest  praca z platformą PUE  do kontaktów z ZUS –em (stosowanie profilu zaufanego, w szczególności komunikacja z ZUS-em z wykorzystaniem platformy PUE).  Zajęcia w ramach warsztatów pozwolą uczniom nabyć umiejętności  korzystania z formularzy elektronicznych, komunikowania z ZUS np. zakładania konta,  umawianie wizyt, monitorowania konta ubezpieczonego, zobowiązań płatnika.

 


 

KURS "ABC FIRMY"

 

odbędzie się w dniach od 18.06.2018 r. do 29.06.2018 r.

Jego celem jest zaznajomienie uczniów Technikum Logistycznego i Ekonomicznego z podstawami prawnymi podejmowania działalności gospodarczej.

Uczniowie pozyskają wiedzę na temat dokumentacji rejestracyjnej przy rozpoczynaniu działalności, nauczą się sporządzać dokumentację zgłoszeniową i rozliczeniową do ZUS, poznają możliwe formy opodatkowania przedsiębiorców, nabędą umiejętność sporządzania umów cywilnoprawnych, listy płac, wniosku o kredyt i tabeli kredytowej, będą umieli ustalić wynik finansowy jednostki gospodarczej i bilans oraz poznają elementy biznesplanu.


 

SZKOLENIE BHP 

odbędzie się dla uczniów Technikum Ekonomicznego, Logistycznego i Agrobiznesu, którzy uczestniczą w stażach w lipcu i sierpniu 2018 r.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy.

 Kurs "Obsługa programu finansowo - księgowego FK - Symfonia" 

odbędzie się w dniach od 28.08.2018 r. do 30.08.2018 r.

Celem kursu jest zapoznanie nauczycieli z programem  Symfonia służącym do obsługi finansowo - księgowej podmiotów gospodarczych.

 


 

      Kurs  Operator wózków widłowych

W dniach 04.09.2018 r. - 20.09.2018 r. dla 15 uczniów z technikum agrobiznesu i w dniach 13.10.2018 r. - 8.12.2018 r. dla 12 uczniów technikum logistycznego odbędzie kurs Operatorów wózków widłowych.

Celem kursu jest przygotowanie uczniów do samodzielnego obsługiwania wózków napędzanych w transporcie wewnątrzzakładowym.

Po zakończeniu kursu uczniowie nabędą umiejętności samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka i jego obsługi.     

            


 

Kurs Excel w logistyce

W dniach 04.09.2018 r. – 18.09.2018 r.  dla 10 uczniów technikum logistycznego odbędzie kurs Excel w logistyce.

Celem kursu jest poznanie funkcji Excela w zarządzaniu zamówieniami, sprzedażą, magazynem, opracowania raportów i analiz, planowania zakupów i zapasów.

Po zakończeniu kursu uczniowie nabędą umiejętności zastosowania programu Excel w logistyce.

 


 

 

 

Zajęcia z doradztwa zawodowego

W I edycji projektu  odbędą się  zajęcia z doradztwa zawodowego w 4 grupach

- grupa I - 12 osób z technikum ekonomicznego

- grupa II – 11 osób z technikum agrobiznesu

- grupa III – 11 osób z technikum logistycznego

- grupa IV – 11 osób (4 osoby z technikum ekonomicznego, 3 osoby z technikum logistycznego, 4 osoby z technikum agrobiznesu)

Każdy uczestnik projektu będzie brał udział w indywidualnych zajęciach z doradztwa zawodowego w wymiarze 2 godzin na osobę.

W ramach zajęć uczestnicy projektu poznają swoje predyspozycje zawodowe, zaplanują ścieżkę kariery zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami, stworzą dokumenty aplikacyjne.

 

Grupa

Data

Godzina od - do

Liczba godzin

I

8.09.2018 r.

8.00 – 16.00

8

II

6.10.2018 r.

8.00 – 16.00

8

III

10.11.2018 r.

8.00 – 16.00

8

IV

1.12.2018 r.

8.00 – 16.00

8


Warsztaty z analizy ekonomicznej

Odbędą się 11 i 13 września  2018 r.

Uczestnikami zajęć jest 10 osobowa grupa uczniów z klasy IV technikum ekonomicznego.

Celem warsztatów jest  zapoznanie uczestników z pojęciami statystycznymi wykorzystywanymi w analizach ekonomicznych, tworzenie raportów i zestawień na bazie danych pobranych z programów pakietu Insert. Zajęcia w ramach warsztatów pozwolą uczniom nabyć umiejętności oceny sytuacji finansowej firmy, tworzenia raportów i sprawozdań finansowych.


 

Kurs „Kombajnista”

Rozpoczęcie kursu 22 września 2018 r.

Uczestnikami zajęć jest 15 osobowa grupa uczniów z klasy III technikum agrobiznesu.

Celem kursu jest uzyskanie kwalifikacji do obsługi kombajnów.

 

 


 

Kurs „Magazynier”

Rozpoczęcie kursu 20 września 2018 r.

Uczestnikami zajęć jest 10 osobowa grupa uczniów z klasy III technikum logistycznego.

Celem kursu jest zapoznanie  się przepisami  i normami  prawnymi w zakresie obsługi magazynów, prowadzenie ewidencji/dokumentacji magazynowej, obsługa programów magazynowych.

 


 

Księgowe programy komputerowe

Rozpoczęcie kursu 22 września 2018 r.

Uczestnikami zajęć jest 10 osobowa grupa uczniów z klasy III technikum ekonomicznego.

Celem kursu jest nabycie umiejętności obsługi programu FK Symfonia poprzez między innymi wprowadzanie danych i typowych formularzy księgowych, zakładanie rejestrów VAT, sporządzanie raportów i deklaracji podatkowych.

 


KURS "ABC FIRMY"

odbędzie się w dniach od 25.09.2018 r. do 11.10.2018 r.

Jego celem jest zaznajomienie uczniów Technikum Agrobiznesu z podstawami prawnymi podejmowania działalności gospodarczej.

Uczniowie pozyskają wiedzę na temat dokumentacji rejestracyjnej przy rozpoczynaniu działalności, nauczą się sporządzać dokumentację zgłoszeniową i rozliczeniową do ZUS, poznają możliwe formy opodatkowania przedsiębiorców, nabędą umiejętność sporządzania umów cywilnoprawnych, listy płac, wniosku o kredyt i tabeli kredytowej, będą umieli ustalić wynik finansowy jednostki gospodarczej i bilans oraz poznają elementy biznesplanu.

 


 

KURS "Pracownik administracyjno-biurowy"

odbędzie się w dniach od 2.10.2018 r. do 25.10.2018 r.

Uczestnikami zajęć jest 10 osobowa grupa uczniów Technikum Ekonomicznego.

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z zagadnieniami i aspektami psychologicznymi stosowanymi w pracy biurowej. Kurs pozwoli uczniom zdobyć umiejętności redagowania pism i prowadzenia dokumentacji, obsługi urządzeń biurowych oraz tworzenia pozytywnego wizerunku firmy.

 


Kurs VAT w rolnictwie

Rozpoczęcie kursu 16 października 2018 r.

Uczestnikami zajęć jest 15 osobowa grupa uczniów z klasy III technikum agrobiznesu.

Celem kursu jest pozyskanie wiedzy z zakresu opłacalności przejścia na VAT, rejestracji w zakresie VAT ,dokumentowania sprzedaży dla potrzeb podatku VAT, rozliczeń podatnika z urzędem skarbowym

 


 

Kurs „Prawo jazdy kat. T”

Rozpoczęcie kursu 20 października 2018 r.

Uczestnikami zajęć jest 15 osobowa grupa uczniów z klasy III technikum agrobiznesu.

Celem kursu jest zapoznanie  się przepisami  i normami  prawnymi w zakresie obsługi traktora, nabycie umiejętności kierowania traktorem.


 

Wirtualne Laboratoria

Zajęcia specjalistyczne odbędą się w dniach od 23.10. do 20.11.2018 roku.

W zajęciach uczestniczyć będzie 10 osobowa grupa uczniów

z klasy IV Technikum Logistycznego.

To innowacyjna metoda kształcenia przedmiotów zawodowych w oparciu o system informatyczny klasy ERP-Epicor iScala, wykorzystywany w największych firmach logistycznych. To narzędzie opracowane przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu oraz firmę L-Systems, zgodnie z wymogami programów nauczania. Uczniowie mają pierwszy kontakt z oprogramowaniem biznesowym przydatnym w ich późniejszej pracy zawodowej/dalszej edukacji. Uczniowie zdobędą praktyczne umiejętności realizując zadania w wirtualnych przedsiębiorstwach obsługujących moduły: produkcja, magazyn, sprzedaż, łańcuch dostaw, relacje z klientami, kontrola jakości, finanse, analizy i raporty.

 


 Kurs  „Przedstawiciel handlowy”

rozpoczęcie zajęć 6 listopada 2018 r
Uczestnikami zajęć jest 10 osobowa grupa uczniów z klasy IV technikum ekonomicznego.

Celem kursu jest praktyczne przekazanie wiedzy na temat obsługi klientów, rozmów i negocjacji handlowych. Prezentacja nowoczesnego podejścia marketingowego do obsługi klienta, jako istotnej części działalności handlowej.

 


KURS CHEMIZACJI

 W dniu 22. 11.2018 r. rozpocznie się kurs chemizacji , w którym uczestniczyć będzie 15 uczniów technikum agrobiznesu.

Celem kursu jest zaznajomienie uczniów ze środkami ochrony roślin , przepisami prawnymi stosowanymi przy zabiegach agrotechnicznych . Ponadto uczniowie poznają techniki zabiegów oraz przepisy BHP  przy stosowaniu środków ochrony roślin. 


 Kurs  „Obsługa kas fiskalnych”

rozpoczęcie zajęć 7 grudnia 2018 r
Uczestnikami zajęć jest 10 osobowa grupa uczniów z klasy IV technikum ekonomicznego.

 

Celem kursu jest poznanie obowiązków kasjera,zapoznanie się z obsługą kasy fiskalnej, nabycie umiejętności ewidencjonowania sprzedaży z zastosowaniem kas rejestrujących.

 

 


 


 Harmonogram zajęć dla zawodu Technik Agrobiznesu na 2019 r.

 

 

 

Rodzaj zajęć

Data

Godzina od -do

Liczba godzin

Kurs “ABC firmy”

04.02.2019r.

05.02.2019r.

06.02.2019r.

07.02.2019r

09.02.2019r.

15.15-19.15

15.15-19.15

15.15-19.15

15.15-19.15

08.00-16.00

4

4

4

4

8

Prawo jazdy kat T -część teoretyczna

 

26.02.2019r

28.02.2019r.

02.03.2019r.

05.03.2019r

07.03.2019r.

09.03.2019r.

 

15.15-19.15

15.15-19.15

08.00-16.00

15.15-19.15

15.15-19.15

08.00-16.00

 

4

4

8

4

4

6

Prawo jazdy kategorii T – część praktyczna

Marzec-maj

 

 

Kurs wózki widłowe

 

11.05.2019r.

18.05.2019r.

21.05.2019r.

23.05.2019r.

25.05.2019r.

28.05.2019r.

30.05.2019r.

31.05.2019r.

08.00-16.00

08.00-16.00

15.15-19.15

15.15-19.15

08.00-16.00

15.15-19.15

15.15-19.15

15.15-17.15

8

8

4

4

8

4

4

2

Warsztaty „ Płatności obszarowe”

Warsztaty „ Młody rolnik”

Warsztaty „Ubezpieczenia w gospodarstwie rolnym”

14.05.2019r

 

 

16.05.2019r.

 

17.05.2019r.

18.05.2019r.

15.15-17.15

 

 

15.15-17.15

 

15.15-18.15

08.00-10.00

2

 

 

  2

 

3

 2

Szkolenie BHP

15.06.2019r

08.00-16.00

8

Kurs „VAT w rolnictwie”

03.09.2019r.

05.09.2019r.

07.09.2019r.

10.09.2019r.

12.09.2019r.

15.15-19.15

15.15-19.15

08.00-16.00

15.15-19.15

15.15-19.15

 

4

4

8

4

4

Kurs chemizacji

 

01.10.2019r

03.10.2019r.

08.10.2019r.

10.10.2019r

15.15-19.15

15.15-19.15

15.15-18.15

15.15-18.15

4

4

3

3

Doradztwo edukacyjno -zawodowe

zajęcia grupowe

 

zajęcia indywidualne

09.11.2019r

 

 

Listopad 2019r.

08.00 – 16.00

 

8

Harmonogram zajęć dla zawodu technik ekonomista na rok 2019

 

Rodzaj zajęć

Data

Godzina od -do

Liczba godzin

Kurs ABC firmy

2.02.2019 r.

5.02.2019 r

7.02.2019 r.

9.02.2019 r.

8.00 – 16.00

15.15 – 19.15

15.15 – 19.15

8.00 – 16.00

8

4

4

8

Warsztaty z księgowości

26.02.2019 r.

28.02.2019 r.

2.03.2019 r.

15.15 – 18.15

15.15 – 17.15

8.00 -16.00

4

4

8

Kurs Przedstawiciel handlowy

05.03. 2019 r.

09.03.2019 r.

12.03.2019 r.

16.03.2019 r.

 

 

15.15 -19.15

8.00 –16.00

15.15 -19.15

8.00 –16.00

 

4

8

4

8

 

           

Doradztwo zawodowe

(zajęcia grupowe –  osób)

Zajęcia indywidualne

11.05.2019 r.

 

maj

8.00 – 16.00

 

8

Warsztaty z analizy ekonomicznej

21.05.2019 r.

23.05.2019 r.

15.15 – 18.15

15.15 – 17.15

3

2

Szkolenie BHP

1.06.2019 r.

8.00 – 16.00

8

Warsztaty z PUE – Platforma ZUS

4.06.2019 r.

15.15 -18.15

 

3

Staże zawodowe

lipiec - sierpień

15.15 – 18.15

 

3

Księgowe programy komputerowe

14.09.2019 r.

21.09.2019 r.

8.00 -16.00

8.00 -16.00

8

8

Kurs Pracownik administracyjno – biurowy

1.10.2019 r.

3.10.2019 r.

8.10.2019r

10.10.2019 r.

15.10.2019 r.

17.10.2019 r.

15.15 -19.15

15.15 –19.15

15.15 -19.15

    15.15 –19.15

     15.15 -19.15

15.15 –19.15

4

4

4

              4

              4

4

Kurs Obsługa kas fiskalnych

16.11.2019 r.

23.11.2019 r.

8.00 – 15.00

8.00 – 15.00

7

7

 

 

Harmonogram zajęć dla zawodu technik logistyk na rok 2019

Rodzaj zajęć

Data

Godzina od -do

Liczba godzin

Kurs ABC firmy

2.02.2019 r.

5.02.2019 r

7.02.2019 r.

9.02.2019 r.

8.00 – 16.00

15.15 – 19.15

15.15 – 19.15

8.00 – 16.00

8

4

4

8

Wirtualne Laboratoria

26.02.2019 r.

28.02.2019 r.

05.03.2019 r.

07.03.2019 r.

12.03.2019 r.

14.03.2019 r.

 

 

15.15 – 19.15

15.15 – 19.15

15.15 - 19.15

15.15 - 19.15

15.15 - 19.15

15.15 -19.15

 

 

4

4

4

4

4

4

 

 

Kurs Operator wózków

widłowych

23.02.2019 r.

27.02.2019 r.

01.03. 2019 r.

02.03. 2019 r.

06.03. 2019 r.

08.03.2019 r.

09.03.2019 r.

13.03.2019 r.

8.00-16.00

 15.15-19.15

15.15 –19.15

8.00 -16.00

     15.15 -19.15

15.15-19.15

8.00-16.00

15.15 -17.15

8

4

4

8

4

4

8

2

 

Doradztwo zawodowe

(zajęcia grupowe –  osób)

Zajęcia indywidualne

07.09.2019 r.

05.10.2019 r.

 

Wrzesień/październik

8.00 – 16.00

8.00-16.00

 

8

8

Kurs Magazyniera

14.05.2019 r.

16.05.2019 r.

21.05.2019 r.

23.05.2019 r.

28.05.2019 r.

30.05.2019 r.

04.06.2019 r.

06.06.2019 r.

11.06.2019 r.

 

15.15 – 19.15

15.15 – 19.15

15.15 – 19.15

15.15 – 19.15

15.15 – 19.15

15.15 – 19.15

15.15 – 18.15

15.15 – 18.15

15.15 – 18.15

4

4

4

4

4

4

3

3

3

Szkolenie BHP

08.06.2019 r.

8.00 – 16.00

8

Exel w logistyce

03.09.2019 r.

05.09.2019 r.

10.09.2019 r.

12.09.2019 r.

17.09.2019 r.

15.15 – 19.15

15.15 – 19.15

15.15 – 19.15

15.15 – 19.15

15.15 – 17.15

 

4

4

4

4

2

Trans – Edu ( 1 grupa )

01..10.2019 r.

03.10.2019 r.

08.10.2019 r.

10.10.2019 r.

15.15 – 18.15

15.15 – 18.15

15.15 – 18.15

15.15 – 18 15

3

3

3

3

Trans –Edu ( 2 grupa )

15.10.2019 r.

17.10.2019 r.

22.10.2019 r.

24.10.2019 r.

15.15 – 18.15

15.15 – 18.15

15.15 – 18.15

15.15 – 18.15

3

3

3

3

 


 

 

Kurs ABC Firmy

Rozpoczęcie kursu w dniu 2 lutego 2019 r. dla 10  uczniów z technikum ekonomicznego i technikum logistycznego, w dniu 4 lutego 2019 r. dla 5 uczniów z technikum agrobiznesu.

Celem kursu jest zapoznanie uczniów  z podstawami prawnymi podejmowania działalności gospodarczej.

Uczniowie pozyskają wiedzę na temat dokumentacji rejestracyjnej przy rozpoczynaniu działalności, nauczą się sporządzać dokumentację zgłoszeniową i rozliczeniową do ZUS, poznają możliwe formy opodatkowania przedsiębiorców, nabędą umiejętność sporządzania umów cywilnoprawnych, listy płac, wniosku o kredyt i tabeli kredytowej, będą umieli ustalić wynik finansowy jednostki gospodarczej i bilans oraz poznają elementy biznesplanu.

 

 


Warsztaty z księgowości

Rozpoczęcie zajęć 26 lutego 2019 r. dla  10  uczniów z  technikum ekonomicznego.

 

Celem warsztatów jest przygotowanie ucznia do prowadzenia rachunkowości w firmach osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Zajęcia w ramach warsztatów pozwolą uczniom nabyć umiejętności rozliczania działalności gospodarczej podatnika na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych i na zasadach ogólnych w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów.

 

 


 


Wirtualne Laboratoria 

Rozpoczęcie zajęć 28 lutego 2019 roku. dla uczniów z technikum logistycznego. 

 

To innowacyjna metoda kształcenia przedmiotów zawodowych w oparciu o system informatyczny klasy ERP-Epicor iScala, wykorzystywany w największych firmach logistycznych. To narzędzie opracowane przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu oraz firmę L-Systems, zgodnie z wymogami programów nauczania. Uczniowie mają pierwszy kontakt z oprogramowaniem biznesowym przydatnym w ich późniejszej pracy zawodowej/dalszej edukacji. Uczniowie zdobędą praktyczne umiejętności realizując zadania w wirtualnych przedsiębiorstwach obsługujących moduły: produkcja, magazyn, sprzedaż, łańcuch dostaw, relacje z klientami, kontrola jakości, finanse, analizy i raporty.


 

Kurs „Prawo jazdy kat. T”

 

Rozpoczęcie kursu 26 lutego 2019 r. dla uczniów z technikum agrobiznesu. 

Celem kursu jest zapoznanie  się przepisami  i normami  prawnymi w zakresie obsługi traktora, nabycie umiejętności kierowania traktorem.

 


 

 

Kurs Operator wózków widłowych

 

W dniach 23.02.2019 r. do 13.03.2019 r. odbędzie się kurs Operator  wózków widłowych dla 9 uczniów Technikum Logistycznego. Ponadto ten sam kurs w dniach 11.05.2019 r. do 31.05.2019 r. odbędzie się dla 5 uczniów Technikum Logistycznego i 5 uczniów Technikum Agrobiznesu.

Celem kursu jest przygotowanie uczniów do samodzielnej obsługi wózków wykorzystywanych w transporcie wewnątrzzakładowym.

Po zakończeniu kursu uczniowie nabędą umiejętności samodzielnego prowadzenia wózka i wykorzystania operacji manewrowych osprzętem wózka i jego obsługi.


 

 

 

Kurs Przedstawiciel handlowy

 

Zajęcia rozpoczną się 05.03.2019 r. Uczestnikami kursu jest 10 osobowa grupa uczniów  z klasy III Technikum Ekonomicznego.

 

Celem kursu jest praktyczne przekazanie wiedzy na temat obsługi klientów , rozmów i negocjacji handlowych i prezentacja nowoczesnego podejścia marketingowego do obsługi klienta, jako istotnej części działalności handlowej.