KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO RADY RODZICÓW

Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych z troską oraz niepokojem obserwuje wydarzenia ostatnich tygodni, które mają bezpośredni wpływ na edukację młodzieży naszej szkoły, jak również narastający niepokój przed zbliżającymi się egzaminami maturalnymi.

Niemniej jednak odcina się od wpisów sygnowanych jako „Rada Rodziców” jakie pojawiały się w ostatnich dniach w portalach społecznościowych, czy też komentarzy i wiadomości z „wycieczkami personalnymi” wysyłanymi za pośrednictwem anonimowych kont godzącymi w dobre imię poszczególnych pracowników szkoły czy też kogokolwiek innego.

 

Pozostając w nadziei szybkiego rozwiązania toczącego się sporu.

Marcin Pakuła

Przewodniczący Rady Rodziców