OGŁOSZENIA

Drodzy Uczniowie

W związku z zawieszeniem strajku od dnia 27.04.2019 r. zajęcia lekcyjne będą kontynuowane od poniedziałku tj. 29.04.2019 r. według dotychczasowego planu zajęć.

 

Z poważaniem

Andrzej Romańczuk

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Władysława Stanisława Reymonta

w Rawie Mazowieckiej

Drodzy Maturzyści!

Uroczyste zakończenie

roku szkolnego 2018/2019

odbędzie się 26.04.2019 r. o godz. 14.00.

Serdecznie zapraszamy

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO RADY RODZICÓW

Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych z troską oraz niepokojem obserwuje wydarzenia ostatnich tygodni, które mają bezpośredni wpływ na edukację młodzieży naszej szkoły, jak również narastający niepokój przed zbliżającymi się egzaminami maturalnymi.

Niemniej jednak odcina się od wpisów sygnowanych jako „Rada Rodziców” jakie pojawiały się w ostatnich dniach w portalach społecznościowych, czy też komentarzy i wiadomości z „wycieczkami personalnymi” wysyłanymi za pośrednictwem anonimowych kont godzącymi w dobre imię poszczególnych pracowników szkoły czy też kogokolwiek innego.

 

Pozostając w nadziei szybkiego rozwiązania toczącego się sporu.

Marcin Pakuła

Przewodniczący Rady Rodziców

Ważny komunikat!

Szanowni Rodzice uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta.

 

Od poniedziałku 8.04.2019 r. możliwy jest strajk pracowników naszej szkoły. Może nastąpić odwołanie zajęć lekcyjnych. W szkole w tym czasie będą tylko zajęcia opiekuńcze.

 

Bardzo proszę o zrozumienie tej trudnej sytuacji. Akcja strajkowa w żadnym wypadku nie jest wymierzona w uczniów naszej szkoły.

 

Proszę na bieżąco śledzić komunikaty na naszej stronie internetowej.

 

Z poważaniem

Andrzej Romańczuk

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej

Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych w ramach zadania pn.: "Doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej w sprzęt komputerowy"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1,1a,1b,1c - formularz ofertowy i cenowy

Załącznik 2,3,4,7 w wersji edytowalnej

Załącznik 5a OPZ do cz_1

Załącznik 5b OPZ do cz_2

Załącznik 5c OPZ do cz_3

Załącznik 6a Wzór Umowy do części I

Załącznik 6b Wzór Umowy do części II

Załącznik 6c Wzór Umowy do części III

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź na pytania Dostawców

Informacja z otwarcia ofert w dniu 7.12.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 549763-N-2019 z dnia 2019-05-20 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych w ramach zadania pn.:  "Doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej w sprzęt komputerowy".

Szczegóły w załącznikach

SIWZ

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - formularz cenowy

Załącznik nr 4 - formularz wykazu wykonanych dostaw i usług

Załącznik nr 5 - wzór umowy

Załącznik nr 6 - formularz oświadczenia wykonawcy

Załącznik nr 7 - formularz oświadczenia wykonawcy

Załącznik nr 8 - formularz wniosku o wycofanie oferty

Załącznik nr 9 - formularz oświadczenia dot. zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Załącznik nr 10 - formularz oświadczenia dot. uiszczania podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

Załącznik nr 11 - formularz oświadczenia o braku powiązań kapitałowych

Odpowiedź na pytania Dostawców