OGŁOSZENIA

Nasi przyszli pierwszoklasiści

Prosimy o nie kupowanie podręczników do klasy pierwszej.

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020 (zgodnych z nową podstawą programową) już niebawem ukaże się na stronie szkoły.

DRODZY GIMNAZJALIŚCI I ÓSMOKLASIŚCI!

Przypominamy, że rejestracja i wybór preferencji trwa od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. do godziny 12ºº. Jeżeli gimnazjum/szkoła podstawowa nie prowadzi naboru elektronicznego, kandydat może zgłosić się do naszej szkoły, gdzie uzyska pomoc w logowaniu i złożeniu elektronicznej deklaracji wyboru naszej szkoły.

 

Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu w szkole pierwszego wyboru w dniach 21 – 28 czerwca 2019 r. do godziny 12ºº.

 

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia odbywa się dnia 16 lipca 2019 r. o godzinie 12ºº.

 

Od 16 lipca 2019 r. od godziny 12.00 do 24 lipca 2019 r. do godziny 12.00  kandydaci mają obowiązek złożenia oryginału świadectwa stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranym przez siebie typie szkoły, a w przypadku Technikum także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

Publikacja listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów zostanie ogłoszona 25 lipca 2019 r. o godzinie 12ºº.

OFERTA 2019/2020

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. W. S. Reymonta

w Rawie Mazowieckiej prowadzi nabór do następujących typów szkół:

 

dla absolwentów 3-letniego gimnazjum:

 

1. Liceum Ogólnokształcące

Klasy z przedmiotami w zakresie rozszerzonym:

·      kl. A (j. polski, historia, j. obcy)

·      kl. B (matematyka, informatyka, fizyka)

·      kl. C (geografia, historia, WOS)

·      kl. D (biologia, geografia, j. obcy)

·      kl. E (biologia, chemia, j. obcy)

 

Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego, natomiast drugim językiem obowiązkowym jest, do wyboru, język niemiecki lub rosyjski.

 

2. Technikum kształcące w zawodach (pod nazwami zawodów wykaz kwalifikacji, które zdobywa uczeń w trakcie nauki):

·       Technik agrobiznesu

      Prowadzenie produkcji rolniczej.

      Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

·       Technik ekonomista

      Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.

      Prowadzenie rachunkowości.

·       Technik rolnik

      Prowadzenie produkcji rolniczej.

      Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

·       Technik logistyk

      Obsługa magazynów.

      Organizacja transportu.

 

dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej:

 

1. Liceum Ogólnokształcące

Klasy z przedmiotami w zakresie rozszerzonym:

·      kl. A (j. polski, j. obcy, opcjonalnie: historia/WOS/geografia)

·      kl. B (matematyka, j. obcy, opcjonalnie: fizyka/informatyka/geografia)

·      kl. C (biologia, j. obcy, opcjonalnie: chemia/matematyka/geografia)

 

Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego, natomiast drugim językiem obowiązkowym jest, do wyboru, język niemiecki lub rosyjski.

 

2. Technikum kształcące w zawodach (pod nazwami zawodów wykaz kwalifikacji, które zdobywa uczeń w trakcie nauki):

·       Technik agrobiznesu

      Prowadzenie produkcji rolniczej.

      Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

·       Technik ekonomista

      Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.

      Prowadzenie rachunkowości.

·       Technik rolnik

      Prowadzenie produkcji rolniczej.

      Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

·       Technik logistyk

      Obsługa magazynów.

      Organizacja transportu.