OGŁOSZENIA

Wykaz podręczników do klas pierwszych obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020

 UWAGA

 

podręcznik do przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa

 

dla uczniów liceum i technikum po szkole podstawowej:

 

Żyję i działam bezpiecznie

 

Jarosław Słoma

 

Nowa era

 

 

 

INFORMACJA

dla uczniów liceum po szkole podstawowej:

·        podręczniki na poziomie rozszerzonym kupujemy według wybranych rozszerzeń do danej klasy

 !!!reszta na poziomie podstawowym!!!

dla uczniów technikum po szkole podstawowej:

·        technik agrobiznesu podręczniki na poziomie rozszerzonym z matematyki i biologii

·        technik ekonomista podręczniki na poziomie rozszerzonym z matematyki i geografii

·        technik logistyk podręczniki na poziomie rozszerzonym z matematyki i geografii

  !!! reszta podręczników na poziomie podstawowym !!!

 

Wykaz podręczników do klas pierwszych po gimnazjum

Wykaz podręczników do klas pierwszych po szkole podstawowej

 

 

UWAGA

 

podręczniki do języka angielskiego

 

dla uczniów liceum i technikum po szkole podstawowej:

 

„VISION 2” ( Student’s Book + Workbook ) wyd. Oxford

 

 

dla uczniów liceum i technikum po gimnazjum:

 

„Solutions Gold” pre-intermediate (Student’s Book + Workbook )  wyd. Oxford

 

 

 

podręczniki do przedmiotów zawodowych

 

do technikum po szkole podstawowej i gimnazjum

 

zamawiane będą przez nauczycieli

 

 

 

Nasi przyszli pierwszoklasiści

Prosimy o nie kupowanie podręczników do klasy pierwszej.

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020 (zgodnych z nową podstawą programową) już niebawem ukaże się na stronie szkoły.

DRODZY GIMNAZJALIŚCI I ÓSMOKLASIŚCI!

Przypominamy, że rejestracja i wybór preferencji trwa od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. do godziny 12ºº. Jeżeli gimnazjum/szkoła podstawowa nie prowadzi naboru elektronicznego, kandydat może zgłosić się do naszej szkoły, gdzie uzyska pomoc w logowaniu i złożeniu elektronicznej deklaracji wyboru naszej szkoły.

 

Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu w szkole pierwszego wyboru w dniach 21 – 28 czerwca 2019 r. do godziny 12ºº.

 

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia odbywa się dnia 16 lipca 2019 r. o godzinie 12ºº.

 

Od 16 lipca 2019 r. od godziny 12.00 do 24 lipca 2019 r. do godziny 12.00  kandydaci mają obowiązek złożenia oryginału świadectwa stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranym przez siebie typie szkoły, a w przypadku Technikum także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

Publikacja listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów zostanie ogłoszona 25 lipca 2019 r. o godzinie 12ºº.

OFERTA 2019/2020

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. W. S. Reymonta

w Rawie Mazowieckiej prowadzi nabór do następujących typów szkół:

 

dla absolwentów 3-letniego gimnazjum:

 

1. Liceum Ogólnokształcące

Klasy z przedmiotami w zakresie rozszerzonym:

·      kl. A (j. polski, historia, j. obcy)

·      kl. B (matematyka, informatyka, fizyka)

·      kl. C (geografia, historia, WOS)

·      kl. D (biologia, geografia, j. obcy)

·      kl. E (biologia, chemia, j. obcy)

 

Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego, natomiast drugim językiem obowiązkowym jest, do wyboru, język niemiecki lub rosyjski.

 

2. Technikum kształcące w zawodach (pod nazwami zawodów wykaz kwalifikacji, które zdobywa uczeń w trakcie nauki):

·       Technik agrobiznesu

      Prowadzenie produkcji rolniczej.

      Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

·       Technik ekonomista

      Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.

      Prowadzenie rachunkowości.

·       Technik rolnik

      Prowadzenie produkcji rolniczej.

      Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

·       Technik logistyk

      Obsługa magazynów.

      Organizacja transportu.

 

dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej:

 

1. Liceum Ogólnokształcące

Klasy z przedmiotami w zakresie rozszerzonym:

·      kl. A (j. polski, j. obcy, opcjonalnie: historia/WOS/geografia)

·      kl. B (matematyka, j. obcy, opcjonalnie: fizyka/informatyka/geografia)

·      kl. C (biologia, j. obcy, opcjonalnie: chemia/matematyka/geografia)

 

Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego, natomiast drugim językiem obowiązkowym jest, do wyboru, język niemiecki lub rosyjski.

 

2. Technikum kształcące w zawodach (pod nazwami zawodów wykaz kwalifikacji, które zdobywa uczeń w trakcie nauki):

·       Technik agrobiznesu

      Prowadzenie produkcji rolniczej.

      Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

·       Technik ekonomista

      Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.

      Prowadzenie rachunkowości.

·       Technik rolnik

      Prowadzenie produkcji rolniczej.

      Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

·       Technik logistyk

      Obsługa magazynów.

      Organizacja transportu.