WYDARZENIA

Kolejna edycja "1 z 10" - 2014r.

W naszym internacie 3 marca 2014 roku odbyła się druga edycja                     quizu „1 z 10”. W turnieju udział wzięło 10 uczestników. Zmagali się oni z pytaniami z zakresu różnych dziedzin wiedzy. Turniej został przygotowany przez p. Mariannę Pietrzak i p. Grzegorza Patulskiego, który zarazem był głównym prowadzącym. Zwycięzcą został Mateusza Nagórka, który w emocjonującym finale pokonał Bartosza Guta i Pawła Świdnickiego.

Francja w pigułce - luty 2014r.

19 lutego 2014 roku, w internacie przy ZSP im.W Reymonta, odbyło się spotkanie z prezesem Fundacji im. dr Edwarda Otto panem

Marcinem Rogalskim. Gość mówił o swoim dzieciństwie spędzonym w kraju nad Sekwaną. Odpowiadał na pytania młodzieży dotyczące podobieństw i różnic między Polską a Francją. Dużą część spotkania zajęła tematyka życia codziennego młodych Francuzów i Polaków, problemy bezrobocia, opieki socjalnej państwa a także systemu szkolnictwa.
W statutową działalność Fundacji im. dr Edwarda Otto wpisuje się: wspieranie twórczości artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki, udzielanie pomocy przedsięwzięciom pobudzającym rozwój uczestnictwa w kulturze i oświacie mieszkańców Ziemi Rawskiej, organizacja i wspieranie działalności mającej na celu przybliżenie mieszkańcom Rawy kultury Francji i języka francuskiego, współpraca kulturalno-oświatowa ze szkołami rawskimi.