INTERNAT

Koedukacyjny internat jest rozmieszczony na dwóch piętrach (męskim i żeńskim), posiada 60 miejsc - dysponuje 4 osobowymi pokojami. 
Aktualnie w internacie mieszkają uczniowie uczęszczający do:
- ZSP im. W. Reymonta w Rawie Mazowieckiej;
- LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej;
- ZSCEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej.
 
Na miejscu istnieje możliwość skorzystania z całodniowego wyżywienia (stołówka szkolna).
Atrakcje :
- imprezy okolicznościowe (np. Andrzejki, wigilia, dzień kobiet), ogniska
- spotkania z ciekawymi ludźmi
- wyjazdy do kina i teatru, na lodowisko
- wycieczki jednodniowe w Góry Świętokrzyskie, do Nieborowa, Łowicza, Łodzi, Kazimierza Dolnego, ...
- wyjazdy w ramach współpracy polsko-niemieckiej do Bawarii w Niemczech. 

Wychowawcy internatu aktywnie wspierają rozwój młodzieży i służą pomocą metodyczną, szczególnie z przedmiotów:
j.polski, j.angielski, j.niemiecki, j.rosyjski, produkcja roślinna,produkcja zwierzęca, ekonomia, podstawy przedsiębiorczości, matematyka, chemia; pomoc w doborze fachowej literatury.

Mieszkańcy internatu mogą korzystać: z zasobów biblioteki szkolnej, internetu i biblioteczki internatu.