DLA MATURZYSTÓW

Oferta dla maturzystów

 

 

W bibliotece:

  • znajdują się wszystkie przedmiotowe informatory maturalne wraz z aneksami

  • dostępnych jest szereg pozycji książkowych ułatwiających przygotowanie do pisemnej matury z różnych przedmiotów i na różnych poziomach (zbiory zadań, kompendia, testy itp.)

  • prowadzona jest kartoteka zagadnieniowa zawierająca bibliografię do opracowania wielu motywów literackich, pomocna w opracowaniu tematów do ustnej prezentacji z języka polskiego

  • nauczyciele bibliotekarze udzielają porady w doborze literatury do opracowaniu tematu ustnej prezentacji z języka polskiego oraz w sporządzeniu bibliografii załącznikowej

  • dostępne są aktualne informatory dla maturzystów – kandydatów na studentów, zawierające zasady rekrutacji i kierunki studiów w roku akademickim 2015/2016 do szkół wyższych i policealnych